Vojnův Městec
česky english deutsche

Povinně zveřejňované informace

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím

 

1.      Úplný oficiální název povinného subjektu:                                 

Městys Vojnův Městec

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.      Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:                                                                                

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 1, § 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.      Popis organizační struktury povinného subjektu:                      

Ing. Josef Macek - starosta    

Martin Havlíček – místostarosta

Marková Hana – ekonomická a účetní agenda, evidence obyvatel, místní poplatky, Czech POINT, vidimace a legalizace

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.      Kontaktní poštovní adresa, telefon, oficiální e-mail:      

adresa: Vojnův Městec 27,

591 01 Žďár nad Sázavou

telefon:

úřad městyse Vojnův Městec: 566 659 327

Ing. Josef Macek - starosta : 602 406 009

Hana Marková - účetní: 728 367 021

e-mail: obec@vojnuvmestec.cz

web: www.vojnuvmestec.cz

úřední hodiny: Po, St: 8:00 – 16:00,

Út, Čt: 8:00 – 14:00, Pá: 8:00 – 13:00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.      Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

ČSOB, číslo účtu: 123125081/0300

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.      Identifikační číslo organizace (IČO):                                           

00295761

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.      Daňové identifikační číslo (DIČ)                                      

CZ00295761

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.      Údaje o schváleném i upravovaném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok:

viz sekce Rozpočet

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.      Místo a způsob, jak získat příslušné informace:             

osobně, poštou:

Městys Vojnův Městec,

Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár n. S.

elektronicky:

obec@vojnuvmestec.cz, www.vojnuvmestec.cz,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.  Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:

viz bod 9.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.  Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovatpři těchto činnostech:

viz bod 9.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.  Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, elektronické formuláře:

viz bod 9.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.  Popisy postupů (návody pro řešení životních situací):

*

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace, a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informací, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

viz sekce Vyhlášky obce, místní poplatky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.  Výše úhrad za poskytování informací:                            

Výše úhrady nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Městys Vojnův Městys může požadovat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.  Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:

viz sekce Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.  Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:

Základní škola a Mateřská škola Vojnův Městec

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

* Bod číslo 13 je ošetřen Obecně závaznými vyhláškami Městyse Vojnův Městec. Vyhlášky, podle nichž povinný subjekt (Městys Vojnův Městec) zejména rozhoduje, jsou přístupné na internetové adrese městyse; ostatní jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách. Všeobecné návody řešení životních situací (např. administrace občanských průkazů) zajišťují orgány veřejné správy (viz. např. www.portal.gov.cz). 

Aktuality

Splatnost poplatků poplatku za odpady

11.12.2018, Martin Havlíček, Internetové zpravodajství obce
Blíží se splatnost poplatků poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Prosíme o jeho zaplacení v kanceláři městyse nebo na účet s č.p. jako variabilní symbol.
další aktuality...

Kalendář akcí

Myslivecký bál 2019

19.1.2019
Pozvánka na ples od Mysliveckého spolku
celý kalendář akcí...

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
-3.6°C - 15:00:01 - 13.12.2018

Novinky e-mailem

Publicita

Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny