Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Historie » Přepis kroniky » Historie podle Šabaky II.

Historie podle Šabaky II.

18.8.2003, Jiří Marek

Učitelským jazykem první třetiny dvacátého století líčí dějiny obce František Šabaka. Hostinci u Němečků přisuzuje punc "nejpamátnější budovy obce", ale co je pozoruhodnější, popisuje pozůstatky městecké tvrze. Lid prý ještě začátkem století vypravoval, že v místě kde stála tvrz, stával klášter Husity rozbořený. Vznik tvrze pak Šabaka datuje do let okolo roku 1357, kdy se připomíná Vojna ze Štětína.

Založení Vojnova Městce (stránky 3 – 6 Pamětní knihy obce)
Vojnův Městec založen byl kolem roku 1260 klášterem „Žďárským“. Osada s tvrzí nazvána byla „Münchsberk“, to je „Mnichova hora“. Dne 14.června 1293 vyňal král Václav II. z pravomoci župní obyvatele klášterních osad, a ustanovil, aby čeští osadníci souzení byli v „Mynychsperku“ místo v Čáslavi. Soudy odbývány byly na rychtě a zároveň residenci cisterciáků „Žďárských“. Dudova tato dosud stojí. Je stavba pozoruhodná, jednopatrová, věžovitá. Dnes je to zajisté nejpamátnější budovou obce zdejší „hostinec páně Němečkův“, stojící na rohu náměstí při státní silnici. Dříve v prvním patře této budovy bývalo vždy několik pokojů připraveno pro mnichy, kteří sem k soudům zajížděli. V přízemí pak byla krčma a obydlí rychtářovo. Rychta měla přes 200 měr pozemků ještě do nedávna. Když měl býti klášter zrušen, byla odprodána.

1331
V roce 1331 byly pozemky kláštera na tři míle do kola v Čechách (tedy i Vojnův Městec) i na Moravě od královských daní osvobozeny i od jiných dávek králem Janem Lucemburským, když válčil proti vévodovi rakouskému.

1357
Roku 1357 připomíná se Vojna ze Štětína  - de Monchsperk – a od té doby nazývali Češi městečko „Vojnín“ – vlastně „Vojnín Městec (původně Městce).

Tvrz
Tenkráte vznikla zdejší tvrz, jiná památnost. Jest to stavení nízké, zvané tvrz ve starší části městečka řečené na vsi, kterýž název jest až dosud zcela oprávněn. Stojí na bývalém, poněkud vyvýšeném tvrzišti u potoka. Jest dosud vodní strouhou oblito. I zbytek valů poněkud při jedné straně lze pozorovati. Lid vypravuje, že tu stával klášter Husity rozbořený. Dle knih konfirmačních patrónoval opat Žďárská r.1358 nad kostelem a farou zdejší. Nepatrónoval však nad kostelem nynějším. Tento má sice dle zevnějšku vzezření starobylé, ale pochází teprve z roku 1770. Dříve tu býval kostelík velmi skrovný, kapli podobný. Již z roku 1350 byla tu plebanice pod patronátem opatů Žďárských. Téhož roku založena byla plebanice i v Krucemburku. Tato v roce 1664 co filiální patřila k Vojnovu Městci.

Spory mezi klášterem a Jindřichem z Lipé
Roku 1368 povstaly spory o hranice mezi klášterem žďárským a pánem Jindřichem z Lipé, nejvyšším maršálkem království českého a pánem na Novém Městě moravském pro některé lesy, které dělily jeho statek od klášterního statku vojnoměsteckého, jenž odklidili tím, že vyhrazeny byly hraniční příkopy. Hranice tato táhla se od Brabroňovic počínaje podél cesty až k velikému kameni Bradku, pak se obrátila k Vlčkovicům, odtud k Bartonínu, který měl zůstati na levé ruce, pak přes kus bažiny, zvané „Bahno“ až k prameni na úpatí hory, zvané „Monsclerici“, tj. „Žákova hora“, odtud až k svahu u Svratky a pak až k řece Sázavě, která tvořila další hranici. Všecky lesy mezi Městcem a touto hranicí připadly klášteru. Jindřich z Lipé vymínil si v nich pouze právo honební.

Jan Vojna z Městce
Roku 1426 jest pánem na tvrzi ve Vojnově Městci Jan Vojna z Městce. Týž zapisuje 5.října 1426 své manželce věna 500 kop na zboží svém i na tvrzi s příslušenstvím, na Radostíně, Skerlovicích, Lhotě, Lihotinách, Chovkovicích, Tripišovicích i v Meziklasí. Rukojmě za sebe činí pana Sigmunda z Ronova a z Letovic, Vaňka z Opatova, Sázavce ze Sázavy a Vačeka z Petrovic.

Matěj z Brloha – Jan z Libošovic
Dne 7.května 1454 po smrti Jana Vojny jmění jeho i dědictví v Chovkovicích a Trpišovicích přisvojil si král Vladislav a daroval je Matěji z Brloha a Janu z Libošovic (uveřejněno v Čáslavi roku 1454). Brzy však klášter dokázal právo svoje na Městec a zboží bylo mu vydáno.

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.