Vojnův Městec
česky english deutsche

Tělovýchova

Historie tělovýchovy - Almanach k devadesátému výročí založení tělovýchovy ve Vojnově Městci

TJ Jiskra Vojnův Městec prohrála, po více jak deseti letech soudních jednáních, soudní spor o vlastnictví místní sokolovny. Tělovýchovná jednota je v současné době nepočetnější společenskou organizací v obci se širokým spektrem sportovních a kulturně společenských aktivit. Do jaké míry ohrozí prohraný soud sportovně společenské dění v obci ukáže až čas. V této souvislosti není od věci podívat se více jak devadesát let do historie, kdy se ve Vojnově Městci "rodila" tělovýchova.

Almanach V. - Lední hokej - Průkopníci

28.12.2003, Jiří Marek, Tělovýchova
Od poloviny sedmdesátých let trénovali a hráli žáci pod vedením Bohumíra Zvolánka. V sezoně 1977-78 se žáci stali poprvé přeborníky okresu.

Almanach IV. - 1953 - 2001 Jiskra

28.12.2003, Jiří Marek, Tělovýchova

„Valná hromada tělocvičné jednoty Sokol ve Vojnově Městci konaná dne 3.února 1953 v Plyšanu. Tato ustavující schůze byla odbývána za účasti 20 členů. Schůzi vedl a zahájil Veselský F. (nastupující předseda TJ). Na pořadu jest ustavení závodní organizace Jiskra v národním podniku Plyšan, rozšířené se stávající jednotou Sokol Vojnův Městec. Výběr činovníků na rok 1953 byl proveden - na Místním národním výboru, kde byli přítomni Kubát F., Severin Jar., Michálek vedoucí Plyšanu a členové Akčního výboru – bez vědomí výboru jednoty Sokol,“ takto zapsal události v třiapadesátém roce Jan Kulhánek. Jednalo se o jeden z posledních zápisů do kroniky Sokola.

Almanach III. - 1911 - 1953 Sokol

2.9.2003, Jiří Marek, Tělovýchova

Tělocvičná jednota Sokol byla v obci založena 29.července 1911. Vznikla především z členů Národní jednoty pošumavské. Prvním starostou Sokola byl Jan Němeček. Zakládajícími členy pak: František Holzman, František Ondráček, Josef Chládek, J.Zajebal, Ladislav Procházka, Jan Procházka, Karel Polívka, Josef Cimpl, A.Fišer, Aug.Procházka. První členské příspěvky byly stanoveny: Měsíční příspěvek 20 haléřů; pro přispívající 10 haléřů. Zápisné do Sokola činilo 1,- korunu. V prvním roce činnosti měla jednota 39 členů a patřila do župy Karla Havlíčka Borovského.

Almanach II. - Sokolovna

23.7.2003, Jiří Marek, Tělovýchova
Bratr Němeček vypověděl Sokol ze sálu hostince U Němečků 14.července 1928, čímž vyvrcholil spor mezi továrníkem Janem Bukovským a právě majitelem hostince. Přes všechny pokusy zbylého představenstva tělocvičné jednoty o urovnání osobního sporu se nepodařilo oba kohouty udobřit. Politické smýšlení obou bylo zcela odlišné. Bratr Němeček, v té době výkonný starosta místní obce sokolské, trval na výpovědi. Tělocvičné nářadí z hostince tak putovalo k uskladnění do hasičské zbrojnice. V červenci osmadvacátého roku se počala psát historie městecké sokolovny.

Almanach I. - Sokol založil poštmistr a učitel

21.7.2003, Jiří Marek, Tělovýchova
TJ Jiskra Vojnův Městec prohrála v minulých dnech, po více jak deseti letech soudních jednáních, soudní spor o vlastnictví místní sokolovny. Tělovýchovná jednota je v současné době nepočetnější společenskou organizací v obci se širokým spektrem sportovních a kulturně společenských aktivit. Do jaké míry ohrozí prohraný soud sportovně společenské dění v obci ukáže až čas. V této souvislosti není od věci podívat se více jak devadesát let do historie, kdy se ve Vojnově Městci "rodila" tělovýchova (druhá část pokračování Almanachu, který TJ Jiskra vydala u příležitosti oslav výročí 90. let založení tělovýchovy v obci bude uveřejněn ve středu 23. července).

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.