Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Historie » Tělovýchova » Almanach I. - Sokol založil poštmistr a učitel

Almanach I. - Sokol založil poštmistr a učitel

21.7.2003, Jiří Marek

TJ Jiskra Vojnův Městec prohrála v minulých dnech, po více jak deseti letech soudních jednáních, soudní spor o vlastnictví místní sokolovny. Tělovýchovná jednota je v současné době nepočetnější společenskou organizací v obci se širokým spektrem sportovních a kulturně společenských aktivit. Do jaké míry ohrozí prohraný soud sportovně společenské dění v obci ukáže až čas. V této souvislosti není od věci podívat se více jak devadesát let do historie, kdy se ve Vojnově Městci "rodila" tělovýchova (druhá část pokračování Almanachu, který TJ Jiskra vydala u příležitosti oslav výročí 90. let založení tělovýchovy v obci bude uveřejněn ve středu 23. července).

FOTO Archiv obce 
Sokolovna v roce 1935

Tělovýchova
Začátkem 20.století se v obci z iniciativy poštmistra Františka Ondráčka a učitele Františka Holzmana zakládá Tělocvičná jednota Sokol. Před Sokolem se ve Vojnově Městci angažovala Národní jednota pošumavská (N.J.P.), ale za nositele tělovýchovy v obci lze s čistým svědomím považovat až právě Sokol. Ne náhodou z N.J.P. přestoupilo všech 28 členů do Sokola v den jeho založení - 29.července 1911. Místní sokolská organizace náležela do oblastní župy Karla Havlíčka Borovského a činnost vyvíjela v letech 1911 až 1953, kdy vlivem dobových změn splynula v Tělovýchovnou jednotu Jiskra národního podniku Plyšan. Pod dnešní hlavičkou TJ Jiskra Vojnův Městec pak na počátku 21.století vyvíjí aktivity nejpočetnější organizace v obci (k 31.12.2001 196 členů).

Sokol založil poštmistr a učitel
Tělocvičná jednota Sokol byla ve Vojnově Městci založena 29.července 1911. Hlavní zásluhu na založení organizované tělovýchovy v obci měli František Ondráček – poštmistr, a František Holzman - učitel.

První ustavující valná hromada nové organizace se konala ve spolkové místnosti hostince u Němečků. V kronice Tělocvičné jednoty Sokol je k této události napsáno: „Bratr Ondráček vítá členstvo Národní jednoty pošumavské (N.J.P.) a četné příznivce a uděluje slovo bratru Holzmanovi, dosavadnímu náčelníku N.J.P., který výstižným způsobem promluvil o významu tělocviku se stanoviska zdravotního a v činnosti jednot sokolských na poli kulturním. Zmínil se též, jak již ve starověku zejména Řekové a později i Římané dbali v pěstění těla i zdatnosti tělesné, což mělo vliv i na vyspělý kulturní život jejich. Úpadkem tělesného cvičení a zchoulostivěním upadá u národů těch i život mravní a kulturní vůbec. Zvláště pro náš kraj horský, kde zaměstnání našich lidí jest jenom domácí tkalcovství, jeho obyvatelstvo kulturně zaostalé, může a jistě bude míti tělocvik a šíření sokolských zásad vliv blahodárný.“

Přednášku sledovali přítomní se zájmem a porozuměním. Národní cítění za Rakouska – Uherska bylo silné a Sokol byl vedle tělocvičných idejí také nositelem svobodných pročeských myšlenek.

Přestupných členů z N.J.P. v době ustavení jednoty sokolské bylo 28. Mimo ně se z řad obyvatel přihlásilo do Sokola 10 členů činných a 1 přispívající. Celkem měla jednota v den založení 39 členů.

Nově ustanovená Tělocvičná jednota Sokol zahájila činnost se zakladatelským zápalem. Stala se záhy členem místní Kampeličky, od níž obdržela úvěr na zakoupení nejnutnějšího sportovního nářadí. Již 26.listopadu pořádal Sokol tělocvičnou akademii. První Sokolský ples pak na nový rok 20.ledna 1912.

Činovníky v prvním roce činnosti Sokola byly: Starosta Jan Němeček; náměstek starosty František Holzman; náčelník František Ondráček; jednatel Josef Chládek; pokladník Jan Zajebal; výbor: Ladislav Procházka, Josef Chládek, Jan Procházka, Karel Polívka, Jan Zajebal, Josef Cimpl, Antonín Fišer, Augustin Procházka. Příspěvky prvních členů Sokola byly stanoveny takto: Zápisné 1,- koruna; měsíční příspěvky 20 haléřů, přispívající 10 haléřů.

Druhou valnou hromadu pořádali sokolové 27.ledna 1912. Ve zprávě o činnosti bylo konstatováno: „Výsledek sokolské práce jest velmi příznivý, jak po stránce mravní i hmotné. Návštěvy cvičebních hodin, jsou vždy četné. Takovou činností se nemůže pochlubit mnohá jednota starší. Kázeň ve cvičebních hodinách byla vždy vzorná. Všechny podniky pořádané jednotou setkaly se s úspěchem.“

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.