Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Památky » Slovo administrátora farnosti Krucemburk

Slovo administrátora farnosti Krucemburk

16.11.2006, Jiří Marek

Milí přátelé,
k prvnímu srpnu letošního roku, došlo k personální změně na postu administrátora farnosti Krucemburk. Páter Antonín Brychta byl přeložen do Bojanova.
Po mém převzetí duchovní správy, se na kostele ve Vojnově Městci dokončovala další část opravy střechy a to přeložením nové měděné krytiny v jihovýchodní části střechy.

 Dne 7. 11. 2006 proběhlo předávací řízení dokončeného díla.

Harmonogram dokončení opravy střechy, byl předběžně rozdělen do dvou etap, vše je závislé na množství získaných finančních prostředků. V současné době je zhotoveno cca 60% přeložení střešní krytiny, kdy i nemalé prostředky byly získány z vyhlášené sbírky obcí Vojnův Městec v průběhu let 2003 – 2006.

Chtěl bych proto poděkovat všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem ať finančním darem anebo jiným způsobem přispěli k dokončení další části přeložení střechy kostela sv. Ondřeje. Osobně chci poděkovat za obětavost všem farníkům, na prvním místě panu Janu Štůlovi. Dále mé poděkování patří obecnímu zastupitelstvu v  čele s panem starostou Ing. Josefem Mackem.

Touto cestou chci Vám všem, popřát hodně zdraví a Božího požehnání.

Těším se na spolupráci.

Gabriel Burdej, správce farnosti Krucemburk

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
13.0°C - 20:50:03 - 6.6.2020

Novinky e-mailem