Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Památky » Vyúčtování sbírky obce Vojnův Městec

Vyúčtování sbírky obce Vojnův Městec

16.1.2007, Jiří Marek

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor ekonomický, Žižkova 57, 587 33 Jihlava osvědčil dne 8.10.2003 pod č.j. KUJI 16538/2003 OE oznámení Obce Vojnův Městec o konání veřejné sbírky za účelem opravy havarijního stavu střechy kostela sv.Ondřeje ve Vojnově Městci s termínem zahájení sbírky dne 1.11.2003.

Dne 6.10.2003 Obec Vojnův Městec  uzavřela s ČSOB ve Žďáře nad Sázavou smlouvu o zřízení běžného účtu č. 187074244/0300, na kterém se budou ukládat prostředky z této sbírky.

Vklady na účet      112 401,-
Úroky z účtu              126,82
Příjmy celkem       112 527,82

Poplatky z účtu          3 840,64
Čistá výtěžnost sbírky     108 687,18
Platba faktury, převod na účet Římkokatolické farnosti 108 687,18
Zůstatek na účtu k 31.12.2006             0,-

 Ve Vojnově Městci 15.1.2007


 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.