Vojnův Městec
česky english deutsche

Články o subregionu

Přírodní rezervace Štíří důl

13.11.2006, Jiří Marek, Články o subregionu

Údolí potoka mezi Malým Dářkem a údolní nivou Doubravy asi 1,5 km jihozápadně od obce Vojnův Městec.

Přírodní památka Suché kopce

12.11.2006, Jiří Marek, Články o subregionu
Komplex luk asi 1 km severovýchodně od obce Vojnův Městec.

Lesní železnice na Borkách

6.12.2003, Jiří Marek, Články o subregionu

Vojnův Městec je turisticky frekventovaným místem. Alespoň co se turistického značení týče. V obci začíná regionální Santiniho cyklotrasa, místně prochází Českomoravská cyklistická stezka, značena v obci je turistická “zelená“ trasa, a výchozí bod v Městci má také “modrá“ Cesta partyzánské brigády Mistra Jana Husa. A právě “modrá“ se za Novou Hutí, pod kopcem Kašovkou, napojuje na bývalý násep úzkokolejné dráhy.

Suché kopce u Vojnova Městce

23.11.2003, Jiří Marek, Články o subregionuVzácný pohled na Suché kopce (na horizontu vpravo) z počátku dvacátého století. Tehdy byla krajina v okolí obce téměř bez stromů.

Suché kopce jsou význačným komplexem přírodě blízkých společenstev, na prameništích zrašeliněných luk přecházejících ve vřesovištní formace s krajinářsky význačnou dřevinou vegetací. V závislosti stanoviště je území rozrůzněno v mozaiku společenstev chudých ostřicovorašeliníkových porostů vlhčích pramenišť a ostřicových společenstev zrašelinělích luk, přes vysokostéblé vlhké louky až po krátkostéblé smilkové pastviny a chudá vřesovištní a brusnicová společenstva sušších partií.

Radostín a Krucemburk proťala cyklotrasa

1.1.2002, Jiří Marek, Články o subregionu
Subregion Velké Dářko spojuje se sousedním mikroregionem Podoubraví nová cyklotrasa. Začíná v obci Radostín, pokračuje přes Krucemburk do Ždirce nad Doubravou, dále přes Libici nad Doubravou až do Golčova Jeníkova.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.