Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Subregion Velké Dářko » Články o subregionu » Suché kopce u Vojnova Městce

Suché kopce u Vojnova Městce

23.11.2003, Jiří MarekVzácný pohled na Suché kopce (na horizontu vpravo) z počátku dvacátého století. Tehdy byla krajina v okolí obce téměř bez stromů.

Suché kopce jsou význačným komplexem přírodě blízkých společenstev, na prameništích zrašeliněných luk přecházejících ve vřesovištní formace s krajinářsky význačnou dřevinou vegetací. V závislosti stanoviště je území rozrůzněno v mozaiku společenstev chudých ostřicovorašeliníkových porostů vlhčích pramenišť a ostřicových společenstev zrašelinělích luk, přes vysokostéblé vlhké louky až po krátkostéblé smilkové pastviny a chudá vřesovištní a brusnicová společenstva sušších partií.

V těchto společenstvech se vyskytuje řada chráněných a na bytí ohrožených druhů živočišstva především ve skupinách hmyzu, obojživelníků, plazů a ptáků. Vedle funkce zachování geofondu rostlinstva a živočišstva je území i vodohospodářsky významné a je součástí územního systému ekologické stability oblasti. Část území byla v minulosti narušena provozem vojenské střelnice.

Území o rozloze 13,38 ha je chráněno v kategorii přírodní památka a má zřízeno ochranné pásmo v rozloze 2,33 ha. (Území je označeno v mapách Žďárských vrchů; od obce k němu nevedou žádné značené turistické trasy, místní lokalitu znají pod označením "Střelnice" - dodnes je zde patrný pískový val, před nímž ještě v osmdesátých letech dvacátého století armáda ČSSR prováděla ostré střelby z ručních zbraní).

Text: CHKO Žďárské vrchy
Pohled do středu přírodní památky Suché kopce (podzim 2003)

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.