Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Subregion Velké Dářko » Články o subregionu » Suché kopce u Vojnova Městce

Suché kopce u Vojnova Městce

23.11.2003, Jiří MarekVzácný pohled na Suché kopce (na horizontu vpravo) z počátku dvacátého století. Tehdy byla krajina v okolí obce téměř bez stromů.

Suché kopce jsou význačným komplexem přírodě blízkých společenstev, na prameništích zrašeliněných luk přecházejících ve vřesovištní formace s krajinářsky význačnou dřevinou vegetací. V závislosti stanoviště je území rozrůzněno v mozaiku společenstev chudých ostřicovorašeliníkových porostů vlhčích pramenišť a ostřicových společenstev zrašelinělích luk, přes vysokostéblé vlhké louky až po krátkostéblé smilkové pastviny a chudá vřesovištní a brusnicová společenstva sušších partií.

V těchto společenstvech se vyskytuje řada chráněných a na bytí ohrožených druhů živočišstva především ve skupinách hmyzu, obojživelníků, plazů a ptáků. Vedle funkce zachování geofondu rostlinstva a živočišstva je území i vodohospodářsky významné a je součástí územního systému ekologické stability oblasti. Část území byla v minulosti narušena provozem vojenské střelnice.

Území o rozloze 13,38 ha je chráněno v kategorii přírodní památka a má zřízeno ochranné pásmo v rozloze 2,33 ha. (Území je označeno v mapách Žďárských vrchů; od obce k němu nevedou žádné značené turistické trasy, místní lokalitu znají pod označením "Střelnice" - dodnes je zde patrný pískový val, před nímž ještě v osmdesátých letech dvacátého století armáda ČSSR prováděla ostré střelby z ručních zbraní).

Text: CHKO Žďárské vrchy
Pohled do středu přírodní památky Suché kopce (podzim 2003)

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
11.0°C - 23:20:02 - 3.6.2020

Novinky e-mailem