Vojnův Městec
česky english deutsche

Cikháj (659m)

1.1.2002, Jiří Marek

Historie obce začíná v 2.polovině 14.století. Prvotními osadníky byli lesní dělníci a uhlíři. Lesní mýtiny byly přeměňovány na zemědělskou půdu. S rozvojem zemědělství, lesnictví a rybářství, s nástupem hornictví a sklářství, si nový osadníci stavěli na nekvalitní jílovité půdě své domky a osadě se říkalo Czykhaki. Což byl název odvozen od malé, vlhké, bažinaté, louky, která sloužila pro pastvu skotu (jde o složení Zeigen = kozí, a hein = hájek, lesík). V místě se nacházely dvě sklářské hutě. Po zániku žďárského klášter se spojila osada Czykhaki s dříve postaveným sousedním Dvorem Waldorf a obě sídla se vyvíjela společně až do dnešní podoby obce Cikháj. Soudobé dějiny obce jsou pak spjaty s činností partyzánských skupin za druhé světové války a se zájmem vědeckých a kulturních osobností, které využívaly zdejší malebné prostředí k výletům či zdravotním pobytům. J.E.Nečas věnoval obci první báseň Vysoká jedle již v roce 1883, v místě pobýval básník Jan Kamík, před nacisty se skrýval básník Petr Kříčka. Spisovatelka a výtvarnice Olga Vlasáková věnovala obci své výtvarné dílo Jarní proudy na Cikháji. Dodnes je v obci situováno Výukové středisko Masarykovy university Brno (od roku 1963).

 

Rodáci: Petr Jokl, vypravěč

 

Místní zajímavosti: Bunkr a Památník sídla partyzánského štábu Brigády M.J.Husa (na Cikháji se zdržovali či okolím procházeli partyzánské oddíly: Jan Kozina, Zarevo, Vpřed, Kirov); Vlčkovice (zaniklá obec na Fryšavském kopci); Krčma Petra Jokla (budova jednoho z nejznámějších vypravěčů Vysočiny); Zvonička (postavená v roce 1861).

 

OÚ Cikháj 566 659 522 obec.cikhaj@worldonline.cz Ubytování: Penzion Tisůvka 566 659 533; VS MU Brno 566 659 188; Obecní úřad 566 659 522; Stravování: Penzion Tisůvka 566 659 533; VS MU Brno 566 659 188.

Kalendář akcí

Žádná akce v kalendáři

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
-0.3°C - 3:58:02 - 24.1.2021

Novinky e-mailem