Vojnův Městec
česky english deutsche

Vojnův Městec (590m)

1.1.2002, Jiří Marek

Vojnův MěstecVojnův Městec náleží k nejstarším osadám českým. Žďárský cisterciácký klášter je označován za zakladatele tehdejší osady, a také první dochovaná zmínka - již z roku 1293 - souvisí právě s klášterem, který velkou měrou i nadále ovlivňoval podobu obce v průběhu staletí. V první polovině 14. století se osada Heinrichsdorf (Jindřichova ves) jmenovala podle svého majitele Jindřicha z Lichteburga. Kolem roku 1357 už nenajdete na historických mapách ves, ale městečko Münprech. Tehdy na městečko povýšenou ves získal do dědičného nájmu Vojna ze Štětína a k dnešní podobě názvu obce nebylo daleko. Ve třicátých letech 15. století získala obec svůj přívlastek „Vojnův“ od posledního majitele rodu Jana Vojny ze Štětína (později z Městce). Jan Vojna patřil v 15. století k posledním uživatelům městecké tvrze. Ta vznikla pravděpodobně na ochranu „Libické stezky“ již v 10.  století, i když tento fakt nelze doložit. Do dnešních dnů se tvrz nedochovala. Do dějin obce se zapsaly výrazně války. V roce 1643 to byli Švédové, kteří vtrhli do kraje. Napoleonovým vojákům se v roce 1805 musel Vojnův Městec vyplatit 500 zlatými. Své oběti si vzaly světové války ve dvacátém století, o čemž svědčí památníky na náměstí obce. S tkalcovskou minulostí obec spojují dnešní textilní továrny Bukovský a synové, a Rasta. Částmi obce jsou osady Nová huť a Borky.

 

Rodáci: Jaroslav Jiřík, první hokejista z Čech hrající v NHL; Dr. Jaroslav Opat, historik.

 

Místní zajímavosti: Němečkův hostinec (budova přestavěná podle návrhu J.B.Santiniho Aichla); Chrám sv. Ondřeje (zmínka již ve 14. století; gotický kostel byl barokně přestavěn v roce 1791 do nynější podoby); Socha Jana Nepomuckého (z roku 1732); Hřbitovní kaple (zasvěcena Antonínu Poustevníkovi z roku 1885); Památník padlým z první a druhé světové války (na náměstí obce); Hrob ruského partyzána (na Nové Huti); Městecký vodopád (přirozený skalní vodopád); Cykloturistika (obcí prochází Česko-moravská cyklistická stezka a začíná Regionální Santiniho cyklotrasa); Sport (hřiště na malou kopanou, v zimních měsících přírodní kluziště, asfaltový tenisový kurt, koupaliště); střelnice střeleckého klubu.

 

OÚ Vojnův Městec tel./fax: 566 659 327, obec.vmestec@worldonline.cz; Stravování: Hostinec U Malivánků 566 659 314; hostinec Pod lípou 566 659 386; Ostatní služby: Autobazar 566 659 324.

Kalendář akcí

Žádná akce v kalendáři

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
-1.1°C - 5:10:02 - 25.1.2021

Novinky e-mailem