Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Subregion Velké Dářko » Turistika » Žákova hora, národní přírodní rezervace

Žákova hora, národní přírodní rezervace

4.10.2003, Jiří Marek



"Svahy Žákovy hory pokrývá přírodní les, zbytek jedlobukového pralesa chráněného statutem národní přírodní rezervace. Přírodní rezervací se stala Žákova hora v roce 1933 spolu s Dářkem. V roce 1993 se k jejímu šedesátému jubileu konala odborná konference. Na ní jsem se mimo jiné dověděl, že vlastnímu vyhlášení Žákovy hory rezervací předcházelo rozhodnutí Kinských z roku 1929 ponechat tuto část lesa v původním stavu. Ve zdůvodnění se praví: '..., aby byl pro budoucnost patrný charakter starých porostů.' Původní rezervace byla vyhlášena na ploše 11,29 ha a týkala se porostu buku s přimíšenou jedlí a smrkem ve stáří 250 let."

"Do poloviny 17.století byl na Žákově hoře nepřístupný prales, vzdálený od lidských osad. Až pozdní horská kolonizace území a sklářské hutě na Kocandě, v Herálci a Fryšavě začaly ve větší míře využívat dřevní zásobu okolních lesů."

"V roce 1911-12 bylo zpracováno ocenění lesů (tak zvaná Waldabschätzungs - Protokoll), ve kterém je porost L/1, prostírající se převážně na vrcholu a jihozápadním svahu Žákovy hory na výměře 376,58 ha, udáván v průměrném věku stromů 200 let. Nejstarší stromy dosahovaly věku 400 let a na 1 ha připadalo 1.036 kubických metrů dříví. V pořadí dřevin byl jmenován buk, jedle, smrk a ostatní dřeviny. V té době to byl ještě původní, skutečný prales."

"Během 19.století byl porost L/1 zpřístupněn. Těžbou a znovu obnovou se rozpadl a přestal být pralesem v pravém slova smyslu. Po jednorázových toulavých sečích bez dalších zásahů se vytvářel přírodní les."

"V roce 1939 byly jehličnany v rezervaci zastoupeny jen malým zbytkem. Přežívaly zde mohutné staré smrky a jedle. Největší dosahovaly výšky 48 m a ve stáří 400 let jejich homota činila 40 až 50 m krychlových."

"Naprostou převahu měl buk, pocházel z přirozené obnovy, a to ve všech věkových třídách s jedinci ve stáří přes 200 let věku. Menší byla příměs javoru klenu. Během dalších 20 let zcela vymizela nejen jedle, ale i smrk. Přestal se zmlazovat buk, zatímco klen zmlazoval dál. V současné době javor klen vytváří již skupiny v 1. a 2. věkové třídě do věku 40 let."

"Díky této rezervaci máme dnes nesmírně cennou ukázku dlouhodobého přirozeného vývoje a střídání vývoje dřevin místního původu."

Text: Stanislav Nenadál, Přírodou Žďárska; Vydalo Regionální muzeu ve Žďáře nad Sázavou v roce 2000 ve spolupráci s Okresním úřadem ve Žďáře nad Sázavou a Městským úřadem ve Žďáře nad Sázavou (náklad 1000 kusů).

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.