Vojnův Městec
česky english deutsche

Poděkování

17.4.2008, Mgr. Valérie Rychlíčková

V naší škole byla před třemi roky ustavena školská rada.Po celou dobu její existence byla pro vedení školy velmi dobrým partnerem.Pravidelně se scházela a zabývala se projednáváním Výročních zpráv o činnosti školy,ekonomickými otázkami, vyjadřovala se ke školnímu řádu a Inspekčním zprávám, sledovala také tvorbu a plnění školního vzdělávacího programu.

Školská rada vykonala nemalou práci , proto bych chtěla vyjádřit poděkování a uznání ing.Zdeňku Řehákovi, který radu vedl a svolával a také paní učitelce Janě Pecinové za součinnost.
Do nové školské rady byl zastupitelstvem městyse Vojnův Městec jmenován Jiří Čermák a rodiče si na třídní schůzce 10.dubna 2008 zvolili jako svého zástupce Hanu Markovou.Třetím neměnícím se členem rady za učitele je paní učitelka Věra Arnoldová.

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.