Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Základní škola » Školní družina

Školní družina

30.11.2007, Mgr. Valérie Rychlíčková

Letošní školní rok navštěvuje družinu 23 dětí. Činnosti ve školní družině vyplývají ze ŠVP ŠD zpracovaného podle rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání. Náš školní vzdělávací program je nazván „Škola jako rodina“ a vyplývá z celkového zaměření školy. které je literárně výtvarné.

Program ŠD se snaží o vytváření zdravého, podnětného a obsahově bohatého prostředí, v němž děti mohou uplatnit svoji individualitu. kde se budou bavit a cítit se jistě a bezpečně. Plán je obsahově členěn na několik okruhů: místo, kde žijeme; lidé kolem nás; lidé a čas; člověk a příroda; člověk a jeho zdraví; člověk a svět práce; umění a kultura. Každý měsíc jsou činnosti motivovány jedním tématem a prolínají se zde činnosti ze všech okruhů.
Tématem měsíce září bylo „školní družina jako jedna rodina“ – děti se snažily vytvářet kamarádské vztahy, být ohleduplní a odpovědní nejen k sobě, ale i k druhým. Také jsme se „dívali kolem sebe“ a pozorovali život  nejen ve škole, ale i v obci. Společnými silami jsme postavili naši obec z dřevěných odřezků od p.F.Dufka, nakreslili a vystavili si obec v družině a vymodelovali nejhezčí domy. A aby se nám nic zlého nestalo, zopakovali jsme si poznatky z dopravní výchovy a to hlavně, jak bezpečně přecházet silnici. a na závěr jsme si prošli dobrodružnou šipkovanou cestu a hledali ukrytý sladký poklad.
V říjnu jsme si „hráli s podzimem“. I když byl podzim letos krátký, stihli jsme si zahrát spoustu pohybových her venku – jak na hřišti za sokolovnou, tak na travnatém prostranství u kostela. Při vycházkách do lesa jsme nasbírali různý přírodní materiál, z kterého jsme vyrobili ptáčky a navlékali korále. Při delší vycházce jsme pozorovali naši obec pěkně z výšky – z kopce a učili se orientovat v prostoru. Také jsme se dozvěděli, co všechno umí brambory a vyrobili z nich strašidýlka. V komunitních kroužcích jsme si povídali o tom, co děláme ve volném čase, jestli se umíme svěřit rodičům s nepříjemnými věcmi a co pro nás znamená táta. Zapojili jsme se do výtvarné soutěže „Stromy a jejich plody“. Děti kreslili na školní zahradě jedlý kaštan a někteří z nich získali hezké umístění (J.Imramovský 7.místo, V.Brabec 6.místo, P.Švanda 5.místo a J.Čermák 8.místo).
V listopadu jsme se „učili s kouzelným světem pohádek“. Četli jsme si různé pohádky, děti si přinesly nejoblíbenější pohádkovou knížku a seznámili nás s ní, povídali jsme si o pohádkách, které jsme viděli v televizi nebo v kině. Soutěžili jsme v pohádkové olympiádě a takto získané body nám přibyly do „hradního soutěžení“. Každou činností nás provázela pohádka a díky některým jsme se dozvěděli zajímavé a nové informace. A tak jsme si povídali o tom, kdy jsme veselí, vymodelovali mořského živočicha a nakreslili veselou loďku,povídali si o škodlivosti kouření, vyráběli písmenkové krabičky, přičemž jsme se učili spolupracovat a vymýšleli příběh o písmenkách. Zopakovali jsme si poznatky o pěstování řepy, ukázali si rozdíl mezi poezií a prózou, připomněli jsme si zásady hygienických návyků a kreslili jsme, jak si představujeme choroboplodný zárodek. Také jsme si vystříhali z časopisů jídla, která máme rádi a pak vybírali ta, která jsou pro nás zdravá.S papírovými loutkami, které si děti zdařile vyrobili, jsme si zahráli divadlo.A protože nás příroda obdařila sněhovou nadílkou, vydováděli jsme se při koulovačkách a jiných hrách ve sněhu. Ke konci měsíce jsme navštívili místní knihovnu, kde jsme po internetu vyplnili soutěžní kvíz a p. Kočárková nás krátkou četbou naladila na nadcházející vánoční období.
Mimo tyto „hlavní činnosti“ hrajeme každý den hry zaměřené na vytváření si kladných vztahů mezi sebou, hry seznamovací, taktilní nebo didaktické – ty, které procvičují znalosti a vědomosti z vyučování. Od října navštěvujeme jednou měsíčně divadelní představení ve Žďáře nad Sázavou.
Hana Bulová  vych.ŠD

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.