Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Základní škola » Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy

6.9.2007, Mgr. Valérie Rychlíčková

V ZŠ Vojnův Městec byla vypracována Zpráva z vlastního hodnocení školy za období školních roků 2005-6 a 2006-7, tak jak to škole ukládá školský zákon a vyhláška MŠMT č.15/2005 Sb..

Zamýšleli jsme se nad podmínkami vzdělávání, jeho průběhem,spoluprací s rodiči, hodnotili jsme výsledky žáků ve vzdělávání, zabývali jsme se personálními podmínkami a dalším vzděláváním učitelů a posuzovali jsme také úroveň výsledků práce školy.
V závěru zprávy jsme pojmenovali oblasti, ve kterých se škole daří, ale také oblasti, kde je co zlepšovat a jak zlepšení v dalších dvou letech docílíme.
Mgr.Valerie Rychlíčková

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.