Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec konané dne 18. dubna 2018 v 17:30 hodin

P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec konané dne 18. dubna 2018 v 17:30 hodin

9.4.2018, Veronika Janáčková

ve velké zasedací místnosti radnice

 

1.                      Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu

2.                      Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne 21. 2. 2018

3.                      Zpráva o činnosti rady

4.                      Závěrečný účet Městyse Vojnův Městec za rok 2017

5.                      Schválení účetní závěrky Městyse Vojnův Městec za rok 2017

6.                      Záměr směny nemovitostí v majetku městyse Vojnův Městec č. 1/2018

7.                      Zpráva o průběhu a přípravě akcí v roce 2018

8.                      Zprávy výborů

9.                      Různé, diskuze

10.                    Závěr

 

 

 

 

    Karel Malivánek

    starosta

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce městyse a elektronicky na webu městyse : 9. 4. 2018

Sejmuto:                      

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.