Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva městyse

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva městyse

3.12.2009, Hana Marková

konaného dne 10.prosince od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti radnice

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání    zastupitelstva konaného dne 17. září 2009
3. Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva
4. Finanční záležitosti
- kontrola čerpání rozpočtu
- rozpočtové opatření č.6/2009
- rozpočtové opatření7/2009
5. Rozpočet městyse na rok 2010
6. Zřizovací listina mateřské školy
7. Zřizovací listina základní školy
8. Kalkulace vodného dle podkladů za rok 2009, cena  odběru pitné vody pro rok 2010
9. Vyhláška č. 1/2009 – o poplatku za provoz systému  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů
10. Majetkové záležitosti – prodej pozemků
11. Zpráva o průběhu akcí 2009, příprava akcí 2010
12. Zpráva výborů zastupitelstva Městyse Vojnův Městec
13. Různé, diskuze
14. Závěr

Ing. Josef Macek
starosta

        

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

        

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.