Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Pozvánka na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec konané dne 8. 12. 2015 v 17:00 hodin

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec konané dne 8. 12. 2015 v 17:00 hodin

27.11.2015, Veronika Janáčková

zasedání zastupitelstva konaného dne 8. 12. 2015

P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec konané dne


8. 12. 2015 v 17:00 hodin

 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne 23.9.2015
3. Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva
4. Finanční záležitosti
5. Rozpočet pro rok 2016
6. Rozpočtový výhled 2016 – 2019
7. Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2016
8. Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2016
9. Smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2016
10. Záměr na směnu nemovitostí č. 5/2015
11. Záměr na prodej nemovitostí č. 6/2015
12. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o přenesené správě veřejného osvětlení
13. Obecně závazná vyhláška Městyse Vojnův Městec č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
14. Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2016
15. Zpráva o průběhu a přípravě akcí rok 2015 - 2016
16. Zprávy výborů
17. Různé, diskuze
18. Závěr

                                                                                                                                                                                        Karel Malivánek
                                                                                                                                                                                               starosta

 

Zveřejněno na úřední desce městyse a elektronicky na webu městyse : 27. 11. 2015

 

 

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.