Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 7/2016 konaného dne 15. prosince 2016

Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva č. 7/2016 konaného dne 15. prosince 2016

18.12.2016, Veronika Janáčková

 

 

Zasedání zastupitelstva zahájeno v 17.03 hodin
Přítomno 11 zastupitelů, nepřítomni 4 zastupitelé – dle prezenční listiny. 

 

1.        Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu
Starosta jmenoval zapisovatelku zápisu Veroniku Chroustovou a  ověřovatele Mgr. Valerii Rychlíčkovou a Jana Marka.


Usnesení


Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva Vojnův Městec dle návrhu

Hlasování: Pro 11, proti 0, zdrž. 0

 

2.        Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Městyse Vojnův Městec

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Městyse Vojnův Městec pro Velké Dářko, s. r. o., Škrdlovice 240, 591 01 Žďár nad Sázavou na pořízení výměnné sacokanalizační nástavby FABOK CASK, 6,5/2 ve výši 483.879,-- Kč.

Hlasování: Pro 10, proti 0, zdrž. 1

 

3.        Různé, diskuze

 

4.          Závěr

Starosta poděkoval zastupitelům za aktivní účast při jednání, popřál jim poklidné vánoční svátky a zastupitelstvo v 17:15 hodin ukončil.

 

 

            ..................................                                           .......................................

 

                 Karel Malivánek                                                        Mgr. Karel Rykr

                       starosta                                                                     místostarosta

 

 

            Ověřovatelé zápisu:

            .................................                                                     .....................................

      Mgr. Valerie Rychlíčková                                                          Jan Marek

Aktuality

Novinky září 2023

27.9.2023, Monika Beranová, Novinky

Rozpočtové opatření č. 11/2023

26.9.2023, Monika Beranová, Rozpočet
další aktuality...

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.