Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis z ustavující schůze zastupitelstva obce 14.11.2002

Zápis z ustavující schůze zastupitelstva obce 14.11.2002

14.11.2002, Jiří Marek

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vojnův Městec konaného dne 14. listopadu 2002.

1. Zastupitelstvo obce schvaluje program ustavujícího zasedání dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0.

2. Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku ustavujícího zasedání paní Miroslavu Zvolánkovou.

Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0.

3. Zastupitelstvo obce konstatuje, že u žádného člena zastupitelstva obce nebyla ke dni voleb známa překážka jeho volitelnosti.

Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0.

4. Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu:

pana Jiřího Marka
paní Elišku Ročárkovou

Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 1.

5. Zastupitelstvo obce schvaluje tříčlennou volební komisi v tomto složení:

pan František Glanc
pan Miroslav Šimák
pan Jan Štůla

Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 3.

6. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo tajnou volbu starosty, místostarosty a členů rady.

Hlasování: Pro 8, proti 7, zdrž. 0.

7. Zastupitelstvo obce schválilo jednoho uvolněného funkcionáře a pětičlennou radu obce Vojnův Městec.

Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0.

8. Zastupitelstvo obce zvolilo starostu obce Vojnův Městec pana Ing. Josefa Macka.

Hlasování: Pro 13, proti 2, zdrž. 0.

9. Zastupitelstvo obce zvolilo místostarostou obce Vojnův Městec pana Karla Malivánka.

Hlasování: Pro 12, proti 3, zdrž. 0.

10. Zastupitelstvo obce zvolilo členkou rady a předsedkyní finančního výboru paní Elišku Ročárkovou.

Hlasování: Pro 12, proti 3, zdrž. 0.

11. Zastupitelstvo obce zvolilo členem rady a předsedou kontrolního výboru pana Jiřího Marka.

Hlasování: Pro 11, proti 3, zdrž. 1.

12. Zastupitelstvo obce zvolilo členkou rady paní Miroslavu Zvolánkovou.

Hlasování: Pro 10, proti 5, zdrž. 0.

13. Starosta obce Ing. Josef Macek poděkoval dosavadním zastupitelům za jejich práci a seznámil přítomné s prací rady obce.

14. Pan František Glanc podal rezignaci na člena zastupitelstva obce Vojnův Městec.

Ověřovatelé zápisu:

…………………………
Jiří Marek

…………………………
Eliška Ročárková

…………………………
Karel Malivánek

…………………………
Ing. Josef Macek

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.