Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis ze schůze zastupitelstva obce 12.9.2002

Zápis ze schůze zastupitelstva obce 12.9.2002

12.9.2002, Jiří Marek

Zápis ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 12.září  2002

Přítomni: 12 členů zastupitelstva, 1 omluven : p.Babáček , 2 neomluveni: p. Zvolánek, p.Kafka, dále přítomni 4 občané.

1.Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. Fr.Glanc a p.J.Štůla. Zastupitelé schválili program schůze bez připomínek.

2.Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků par. č. 665/1 – 130m2 proti domu p.Komárka. Cena za 1 m2 je 50,- Kč. Souhlasilo 12 členů zastupitelstva.

3.Na základě požadavku prodloužení nájemní smlouvy se sl. Simonou Procházkovou odsouhlasilo zastupitelstvo pronájem nebytových prostor na dalších 5 let za cenu 165,- Kč/měsíc. Souhlasilo 12 členů zastupitelstva.

4.Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej pozemku par. č. 1626 – bývalý náhon p. Havlovi asi 30 m2 pro novou výstavbu rod. domu. Cena za 1 m2 je 50,- Kč. Souhlasilo 12 členů zastupitelstva.

5.Na základě nabídky firmy ZDAR ohledně prodeje akcií v nominální hodnotě 10.000,- Kč – zastupitelstvo nesouhlasí s nákupem těchto akcií. Souhlasilo 12 členů zastup.

6.Zastupitelstvo dále odsouhlasilo pronájem nebytových prostor pro pí. Karlu Procházkovou za částku 150,- Kč/měsíc (prostory telef. ústředny). Souhlasilo 12 členů zastupitelstva.

7.Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej pozemku č. 664/33 asi 150 m2 za cenu 5,- Kč/m2 a parcelu 676/5 – 368 m2 za cenu 50 Kč/m2 manželům Mackovým, Pardubice. Souhlasilo 12 členů zastupitelstva.

8.Zastupitelstvo odsouhlasilo změnu přechodu základní a mateřské školy ve Vojnově Městci na právní subjektivitu. Dále schválilo jmenování současných ředitelek do funkce těchto příspěvkových organizací základní školy a mateřské školy + školní jídelny. Souhlasilo 11 členů zastupitelstva, nesouhlasil 1 člen.

9.Na základě požadavku MŠ na zakoupení počítače zastupitelstvo nesouhlasilo. Předložit požadavek do rozpočtu r. 2003. Souhlasilo 12 členů zastupitelstva.

10.Zastupitelstvo odsouhlasilo zakoupení kopírky pro ZŠ. Souhlasilo 12 členů zastupitelstva.

11.Obecní zastupitelstvo souhlasilo s uspořádáním sbírky pro postižené oblasti při záplavách. Tato sbírka bude vyhlášena pro občany obce a Obec V.Městec doplní částku do výše 50.000,- Kč. Částka bude předána konkrétní obci. Souhlasilo 12 členů zastupitelstva.

12.Na požádání církve zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek na odvoz zeminy od kostela v částce 8.353,- Kč. Souhlasilo 10 členů zastupitelstva, 2 se zdrželi.

13.Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s kontrolou finanční komise ohledně drobného vydání za III.čtvrtl. 2002 účetnictví a stavem na finanč. prostředků na účtech.

14.Obecní zastupitelstvo souhlasilo se smlouvou o dílo na SAPARD ohledně rekonstrukce kašny a odstranění vlhkosti zdiva v základní škole vypracovanou Agenturou Vysočiny nákladem 15.000,- Kč. Celkové náklady na dílo činí 1,500.000,-. Souhlasilo 12 členů zastupitelstva.

Informace:

- předány vkladní knížky rodičům narozených dětí v letošním roce

- objednáno digitální zaměření obce, kanalizace,plyn, vodovod, telefon

- byly zdraženy obědy od Zemědělské a.s. pro občany

- provedena rekonstrukce záchodů ZŠ,fotobuňky,obložení – 70.000,- Kč

- odstraněno zatékání na střeše v ZŠ

- instalovány 4 PC v základní škole a zakoupeny stoly a zabezpečení místností v částce 11.000,- Kč

- obnoveno pískoviště a nátěry v základní škole – nákladem 2.500,- Kč

- bylo odpovězeno písemně p. Rosickému ohledně skládky a účast při rekultivaci

- rozeslány upomínky ohledně poplatků za odpad – nezaplatilo 15 chalupářů a 8 občanů

- Fond životního prostředí poukázal částku 1,593.000,- na rekultivaci – 80%, 20% půjčka na úrok 2% od roku 2004 – ručení zvláštním účtem 597.000,- do konce roku 2002 tj. kolaudace skládky

- předány kandidátky do voleb zastupitelstva obce

- zakoupen l kontejner na plasty v částce 9.000,- Kč

- starosta ustanovil počet 6 členů voleb. komise a zapisovatele dle zákona

- byla podána žádost na výstavbu sklad. objektu ve dvoře OÚ na stavební odbor

- do konce roku 2002 budou instalovány 2 počítače a Internet do knihovny – nákladem 100.000,- Kč - 70.000,- dotace z ministerstva kultury

- informace o DPS Škrdlovice – rozeslán dotazník pro občany Mikroregionu

- provedena kolaudace rybníku Šišmák 13.9.2002

- dne 23.9.2002 bude zahájena rekultivace skládky s dokončením do konce r. 2002

- zakončení volebního období koncem listopadu 2002 – předání upomínek zastupitelům na společné večeři

- připomínky občanů ohledně spalování odpadů občanů v intravilánu obce – vyhlásit v místním rozhlase

Ověřovatelé:  Fr.Glanc, J.Štůla, Josef Křesťan, starosta.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.