Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis ze schůze zastupitelstva obce 13.12.2001

Zápis ze schůze zastupitelstva obce 13.12.2001

13.12.2001, Jiří Marek

Z á p i s ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 13.prosince 2001

Přítomni: 11 členů zastupitelstva, 3 omluveni, 1 nepřítomen.

1.Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Malivánek E. a Čermák J.

2.Obecní zastupitelstvo schvaluje převod Zájmového sdružení právnických osob na Dobrovolný svazek obcí Subregionu Velké Dářko. Dále jmenuje zástupce obce p. Čermáka Jiřího a náhradního člena p. G. Tietzeho. Souhlasilo všech 11 přítomných členů zastupitelstva.

3.Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej pozemků dr. Kinskému dle jeho žádosti jedná se o č.p. 1554/2 o výměře 5330 m2 za cenu 5,- Kč/m2. Souhlasilo všech ll přítomných členů zastupitelstva.

4.Obecní zastupitelstvo souhlasilo s prodejem pozemku (část zahrady) firmě Dekonta Kladno č.p. 43 o výměře 119 m2 za cenu 50,- Kč/m2. Souhlasilo všech 11 přítomných členů zastupitelstva.

5.Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo odkup pozemku od p. B.Procházky (veřejná cesta par. č. 1624 o výměře 209 m2 za cenu 10,- Kč/m2. Souhlasilo všech 11 přítomných členů zastupitelstva.

6.Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí informace starosty:

- výstavba rod. domků-výběrové řízení

- provoz vodovodu a kanalizace dle nového zákona, jednání ohledně převodu vod z povodí, zpracování výpočtu revitalizace - výhled na další období

- souhlas OkÚ, odboru dopravy a Policie ČR, s umístěním značek na místní komunikace

- prořezání stromů kolem potoka-VčsL Hr.Králové

- informace ohledně odpadů

- prohrnování místních komunikací

- požadavek na ČIŽP Havl.Brod ohledně dotace na rekultivaci skládky

- instalovány internet.stránky obce od 1.1.2002

- podána žádost na dotaci ohledně zakoupení PC pro knihovnu

- kontrola placení hrobů

- udělení praporu obci Parlamentem ČR

- rozpočet obce bude zpracován společně s finanč. komisí-připomínky zastupitelstva budou zapracovány.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.