Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis ze schůze zastupitelstva obce 3.10.2002

Zápis ze schůze zastupitelstva obce 3.10.2002

3.10.2002, Jiří Marek

Zápis ze schůze zastupitelstva Obce Vojnův Městec konané dne 3.10.2002

Přítomni: 13 členů zastupitelstva, 2 omluvení (p.Babáček, p.Dufek), 5 občanů
1.Jmenování ověřovatelů zápisu – p. Tietze G. a p. Fišar Fr. Zastupitelé schválili program schůze a jmenování ověřovatelů.

2.Zastupitelstvo obce schválilo zřizovací listiny základní školy a mateřské školy a školní jídelny, jejíchž součástí jsou přílohy hmotného majetku. Souhlasilo 13 členů zastupitelstva.

3.Zastupitelstvo obce znovu odsouhlasilo dohodu o společném postupu při výstavbě domu s pečovatelskou službou ze dne 16.12.1998, která bude sloužit pro potřebné obyvatele zúčastněných obcí a poskytnutí úvěru na dostavbu DPS. Souhlasilo 10 členů zastupitelstva, 2 se zdrželi hlasování a 1 byl proti.

4.Dále byla odsouhlasena smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva k nemovitosti ohledně DPS, kde obec Vojnův Městec bude vlastnit 31 podílů ze 100. Souhlasilo 10 členů zastupitelstva, 2 se zdrželi hlasování a 1 byl proti.

5.Zastupitelstvo odsouhlasilo členství Obce Vojnův Městec v Honebním  společenstvu Vojnův Městec a souhlasilo s pronájmem obecních pozemků tomuto Honebnímu společenstvu o celkové výměře  56,8 ha. Souhlasilo 13 členů zastupitelstva.

6.Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo pronájem rybníku Šišmák p.V.Kodrasovi a panu St. Červinkovi na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, cena za pronájem bude stanovena novým zastupitelstvem obce. U rybníku Kejda a Horní rybník byla změněna nájemní smlouva také na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. Souhlasilo 13 členů zastupitelstva.

7.Na základě dohody s p.Rosickým ohledně odkoupení části pozemku cca 300m2 potřebných pro rekultivaci skládky, byla odsouhlasena cena za tento pozemek ve výši 10.000,- Kč. Bude uzavřena kupní smlouva o smlouvě budoucí ohledně tohoto odkupu s účastí p. Rosického při zaměření pozemku, notářské poplatky uhradí obec, finanční vypořádání bude provedeno do konce stavebního povolení tj. do 30.6.2003. Souhlasilo 11 členů zastupitelstva, 2 se zdrželi.

8.Starosta obce seznámil zastupitelstvo s celkovou částkou vybranou při sbírce na  pomoc při záplavách: vybráno od občanů 20.750,- Kč, příspěvek Hasičského sboru V.Městec 1.500,- Kč, příspěvek Obce Vojnův Městec 27.750,- Kč. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zaslat celkovou částku 50.000,- Kč obci Piešťany, která má 200 obyvatel a leží v Severočeském kraji. Souhlasilo 13 členů zastupitelstva.

9.Zastupitelstvo zrušilo své rozhodnutí z minulé schůze zastupitelstva ze dne 12.9.2002 v bodě 9 ohledně zakoupení PC pro MŠ. Odsouhlasilo nákup PC pro MŠ. Souhlasilo 9 členů zastupitelstva, 4 nesouhlasili.

10. Na základě připomínky p. Rosického předat příštímu zastupitelstvu odstranění nákl. automobilu před domem p. Procházky č. 152.

11.Starosta obce poděkoval zastupitelstvu za práci v tomto volebním období a předal jim upomínkové předměty obce  v hodnotě 150,- Kč a pozval je na  společnou večeři.

Josef Křesťan, starosta

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.