Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis ze schůze zastupitelstva obce 30.1.2003

Zápis ze schůze zastupitelstva obce 30.1.2003

30.1.2003, Jiří Marek

Usnesení č.1/2003 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Vojnův Městec, konané dne 30.1.2003

I. Schvaluje

1.Zapisovatelku pí. Helenu Vaníčkovou.

2.Ověřovatele zápisu: pí. M. Zvolánkovou a p. M. Šimáka.

3.Program jednání navržený starostou.

4.Jednací řád Zastupitelstva obce Vojnův Městec.

5.Závěrečný účet a hospodaření Obce Vojnův Městec za rok 2002.

6.Inventarizační protokol majetku Obce Vojnův Městec ke dni 31.12.2002.

7.Rozpočet Obce Vojnův Městec na rok 2003.

8.Obecně závaznou vyhlášku Obce Vojnův Městec č. 1/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazbu poplatku pro rok 2003 ve výši 250,- Kč/rok a poplatníka, pro majitele rekreačního objektu bez trvalého pobytu ve výši 250,- Kč/rok a nemovitost. Sazbu poplatku pro původce odpadu (podnikatele) v paušální výši za l popelnici.

9.Sazbu za odběr pitné vody ve výši 23,-Kč/m3 pro občany bez trvalého pobytu v obci, 19,- Kč/m3 pro podnikatele (dotace obce 4,-Kč/m3), 16,-Kč/m3 pro trvale žijící občany (dotace obce 7,-Kč/m3).

10.Zásady pro poskytování cestovních náhrad.

11.Smlouvu o závazku veřejné služby č. 641/934/2003 ve veřejné linkové osobní dopravě na rok 2003.

12.Členství Obce Vojnův Městec v Regionální rozvojové agentuře Vysočina, z.s.p.o. Jihlava.

13.Zásady pro poskytování dotací pro tělovýchovu v obci a dotací pro církev na rekonstrukci střechy kostela.

II. Ukládá
1.Radě obce smluvně zajistit úhradu za likvidaci odvozu odpadu 1 popelnice/ rok.

2.Radě obce uzavřít písemně smlouvu o poskytnutí dotací pro TJ Jiskra Vojnův Městec a Římskokatolickou farnost Vojnův Městec.

III. Bere na vědomí
1.Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Vojnův Městec ze dne 11.12.2002 a pracovního zasedání Zastupitelstva Obce Vojnův Městec z 27.1.2003.

2.Zápis ze zasedání rady Obce Vojnův Městec ze dne 15.1.2003.

3.Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích z 25.6.1999 s platností od 1.1.2003.

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.