Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo městyse » Zápis ze schůze zastupitelstva obce 7.3.2002

Zápis ze schůze zastupitelstva obce 7.3.2002

7.3.2002, Jiří Marek

Zápis ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 7.března 2002.

Přítomni: 13 členů zastupitelstva, 2 omluveni: p.Babáček – směna, p.Zvolánek – nemocen.

1.Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p.Emil Malivánek, Fr.Kafka. Zastupitelé schválili program schůze bez připomínek.

2.Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo velitele Sboru dobrovolných hasičů Vojnova Městce všemi hlasy (Jaromír Kulhánek).

3. Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo jednotku Sboru dobrovolných hasičů v obci –souhlasili všichni zastupitelé.

4.Zastupitelstvo dále odsouhlasilo novou nájemní smlouvu s Lesním družstvem v Přibyslavi-souhlasili všichni přítomní členové zastupitelstva.

5.Na základě návrhu obce Světnov obecní zastupitelstvo souhlasilo se směnou Pozemků s Lesním družstvem v Přibyslavi –souhlasili všichni členové zastupitelstva.

6.Obecní zastupitelstvo dále odsouhlasilo výši nájemného s LDO Přibyslav na rok 2002 a to 20.000,- Kč na jeden podíl. Souhlasili všichni zastupitelé.

7.Na základě návrhu pana Rosického zastupitelé souhlasili s výkupem pozemku. Parcel.č.463/1, část pod cestou na vodojem,vodovodní šachta, za cenu 5,-Kč/m2. Pan Rosický navrhoval 60,-Kč. Souhlasili všichni členové /za tuto cenu – 5,- Kč/m2 - byly odkoupeny veškeré pozemky pod skládkou/.

8.Obecní zastupitelstvo souhlasilo se smlouvou s obcí Krucemburk ohledně školného za žáky z naší obce ve výši 3.792,-Kč na jednoho žáka, tj.za rok 2002 121.344,-Kč celkem.

9.Zastupitelstvo dále odsouhlasilo návrh na školné pro obce, které posílají děti do naší školy a to ve výši 3.500,-Kč na jednoho žáka. Souhlasili všichni zastupitelé.

10.Obec Vojnův Městec vydala Řád veřejného pohřebiště na základě zákona č.256/2001, který odsouhlasilo zastupitelstvo obce.

11.Na základě smlouvy s ČSAD Chrudim obecní zastupitelstvo odsouhlasilo sobotní a nedělní provoz autobusů celkovým nákladem 18.000,-Kč za rok 2002. Souhlasili všichni členové.

Informace starosty: Dne 11.března se začne s výstavbou kanalizací pro výstavbu RD, následně s vodovodními přípojkami a elektrifikací dle smluv nákladem 1,8 mil. Kč. Byl proveden nátěr ve školní jídelně ohledně plísně. Na žádost K.Hromádky o odkoupení pozemku pro kolnu rada rozhodla počkat po kolaudaci rybníka Šišmáku. Pohledávky ohledně placení poplatků za odpady byly vybrány. Zastupitelé souhlasí s návrhem zapojení obce do Programu obnovy vesnice /základní škola, podřezání a úprava hřbitovní zdi/. Pokračuje se na výstavbě  pečovatelského domu, příslib do 15.12.2002 kolaudace, je přihlášeno 8 zájemců o ubytování a 4 zájemci na zaměstnání. Byla vznesena připomínka ohledně vyhlášky na pouštění slepic a psů –bude znovu vyhlášeno. Zastupitelé souhlasili s vzneseným podnětem ohledně zasílání zpráv OÚ na mobilní telefony a počítače občanů.

Josef Křesťan, starosta.

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.