Vojnův Městec
česky english deutsche

Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce pracuje ve složení

Mgr. Karel Rykr - starosta

Martin Havlíček - místostarosta

rada: Ing. Josef Macek, MUDr. František Trávníček, Tomáš Grygar

zastupitelstvo: Ing. Josef Macek, Martin Havlíček, MUDr. František Trávníček, Mgr. Karel Rykr, Tomáš Grygar, Karel Malivánek, Jan Marek, Mgr. Valerie Rychlíčková, Ing. Lukáš Kafka, Miroslava Zvolánková, MUDr. Bohdana Trávníčková, Jan Štůla, MUDr. Petr Machala, Petra Jarošová, Jana Losenická Ondráčková

Zápis ze zastupitelstva obce č. 5/2006

16.1.2007, Helena Vaníčková, Zastupitelstvo obce
Ze zasedání zastupitelstva obce Vojnův Městec  konaného dne 19.12.2006.
Zápis má odstraněny některé osobní údaje.Kompletní text je uložen na obecním úřadě.

Zápis z ustavující zasedání zastupitelstva obce

14.11.2006, Helena Vaníčková, Zastupitelstvo obce
Konaného dne 7.11.2006. Zápis má odstraněny některé osobní údaje, kompletní text je uložen na OÚ.

Zápis č. 3/206 ze zastupitelstva obce

9.10.2006, Helena Vaníčková, Zastupitelstvo obce
Konaného dne 26.9.2006. Zápis má odstraněny některé osobní údaje, kompletní text je uložen na OÚ.

Zápis č. 2/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Vojnův Městec

23.5.2006, Helena Vaníčková, Zastupitelstvo obce
Konaného dne 11.5.2006. Zápis má odstraněny některé osobní údaje, kompletní text je uložen na OÚ.

Zápis č. 1/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Vojnův Městec

7.3.2006, Helena Vaníčková, Zastupitelstvo obce
Konaného dne 27.2.2006. Zápis má odstraněny některé osobní údaje, kompletní text je uložen na OÚ.

Zápis č. 4/2005 z řádného zasedání zastupitelstva obce Vojnův Městec

21.12.2005, Helena Vaníčková, Zastupitelstvo obce
konaného dne 19.12.2005. Zápis má odstraněny některé osobní údaje, kompletní zápis je uložen v kanceláři OÚ.

Zápis č. 3/2005 z řádného zasedání zastupitelstva obce Vojnův Městec

4.10.2005, Ing. Josef Macek, Zastupitelstvo obce
konaného dne 26.9.2005. Zápis má odstraněny některé osobní údaje, kompletní zápis je k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

Zápis ze schůze zastupitelstva z 30.3.2005

12.4.2005, Helena Vaníčková, Zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce a příspěvkových organizací za rok 2004 a připravenost investičních a neinvestičních akcí pro rok 2005.

Zápis ze zastupitelstva z 15.prosince 2004

21.12.2004, Helena Vaníčková, Zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce pro rok 2005 a investičních a neivestičních akcí připravovaných  pro rok 2005.

Zápis ze zastupitelstva obce 29.9.2004

4.10.2004, Helena Vaníčková, Zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo mělo na programu řešení neoprávněného užívání obecních pozemků, volné pobíhání psů....

Zápis ze zastupitelstva ze dne 29.června 2004

1.7.2004, Helena Vaníčková, Zastupitelstvo obce

Zápis č. 3/2004 z řádného zasedání zastupitelstva obce Voj. Městec konané dne 29.6.2004 zasedání zastupitelstva zahájeno v 18.00 hod.