Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

8.2.2016, Hana Marková

konaného dne 17. 2. 2016 v 17:30 hodin

 

 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 2. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne 8.12.2015

 3. Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva

 4. Schválení účetní závěrky Městyse Vojnův Městec za rok 2015

 5. Schválení výsledku hospodaření ZŠ

 6. Schválení výsledku hospodaření MŠ

 7. Revokace usnesení č. 10 -  Záměr na směnu nemovitostí č. 5/2015 z jednání zastupitelstva dne 8.12.2015

 8. Směna pozemků p.č. 1584/2 a 998/16

 9. Zpráva o průběhu a přípravě akcí na rok 2016

 10. Různé, diskuze

 11. Závěr

   

   

   

   

                                                    

   

      Karel Malivánek

                                                             starosta

   

   

  Zveřejněno na úřední desce městyse a elektronicky na webu městyse : 8. 2. 2016

   

   

   

                                                                        

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Kalendář akcí

Žádná akce v kalendáři

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
-1.2°C - 18:00:02 - 1.12.2020

Novinky e-mailem