Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec - 24.6.2015

P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec - 24.6.2015

8.6.2015, Hana Marková

konané dne 24.6. 2015 v 17:00 hodin

 

 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 2. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne 15.4.2015

 3. Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva

 4. Záměr na prodej nemovitostí z majetku městyse č. 1/2015

 5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040003774/003

 6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040003774/004

 7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030022475/001

 8. Zpráva o průběhu a přípravě akcí rok 2015

 9. Různé, diskuze

 10. Závěr


  Karel Malivánek,
   starosta
  Zveřejněno na úřední desce městyse a elektronicky na webu městyse : 8. 6. 2015