Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec konané dne 20. června 2018 v 17:30 hodin

P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec konané dne 20. června 2018 v 17:30 hodin

11.6.2018, Karel Malivánek

ve velké zasedací místnosti radnice

1.                   Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu

2.                   Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne 18. 4. 2018

3.                   Zpráva o činnosti rady

4.                   Rozpočtové opatření č. 3/2018

5.                   Zpráva o průběhu a přípravě akcí v roce 2018

6.                   Zprávy výborů

7.                   Různé, diskuze

8.                   Závěr

 

   Karel Malivánek

         starosta

 Zveřejněno na úřední desce městyse a elektronicky na webu městyse: 11. 6. 2018

Sejmuto: