Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec konané dne 20. září 2017

P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec konané dne 20. září 2017

11.9.2017, Veronika Janáčková

v 17:30 hodin ve velké zasedací místnosti radnice

 

1.                      Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu

2.                      Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne 21. 6. 2017

3.                      Zpráva o činnosti rady

4.                      Rozpočtové opatření č. 7/2017

5.                      Nominace výběrové komise pro výběrové řízení na pronájem nových obecních bytů v budově                          MŠ

6.                      Zpráva o průběhu a přípravě akcí v roce 2017

7.                      Různé, diskuze

8.                      Závěr

 

 

 

    Karel Malivánek

         starosta

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce městyse a elektronicky na webu městyse 11. 9. 2017

Sejmuto: