Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec konané dne 21. 2. 2018 v 17:30 hodin

P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec konané dne 21. 2. 2018 v 17:30 hodin

12.2.2018, Veronika Janáčková

ve velké zasedací místnosti radnice

 

1.           Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu

2.           Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne 6. 12. 2017

3.           Zpráva o činnosti rady

4.           Záměr prodeje nemovitostí v majetku městyse č. 1/2018

5.           Smlouva o právu provedení stavby

6.           Darovací smlouva

7.           Zpráva o průběhu a přípravě akcí v roce 2018

8.           Různé, diskuze

9.           Závěr

 

 

    Karel Malivánek

          starosta

 

 

Zveřejněno na úřední desce městyse a elektronicky na webu městyse : 12. 2. 2018

Sejmuto:                      

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
15.9°C - 21:40:02 - 2.7.2020

Novinky e-mailem