Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec konané dne 6. 12. 2017 v 17:30 hodin

P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec konané dne 6. 12. 2017 v 17:30 hodin

24.11.2017, Veronika Janáčková

 

1.                      Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2.                      Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne 20.9.2017

3.                      Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva

4.                      Rozpočtové opatření č. 11/2017

5.                      Rozpočet pro rok 2018

6.                      Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2018

7.                      Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2018

8.                      Smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2018

9.                       Záměr na prodej nemovitostí č. 5/2017

10.                     Záměr na prodej nemovitostí č. 6/2017

11.                     Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

                          sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

12.                     Stanovení ceny za odvoz a ukládání odpadů pro podnikatelské subjekty

13.                     Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2018

14.                     Zpráva o průběhu a přípravě akcí rok 2017 - 2018

15.                     Zprávy výborů

16.                     Různé, diskuze

17.                     Závěr

 

 

 

    Karel Malivánek

          starosta

 

 

Zveřejněno na úřední desce městyse a elektronicky na webu městyse : 24.11. 2016
Sejmuto: