Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

11.4.2016, Hana Marková

konané dne 20. 4. 2016 v 17:30 hodin

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne 17.2.2016

3. Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva

4. Závěrečný účet Městyse Vojnův Městec za rok 2015

5. Záměr na prodej nemovitosti z majetku městyse č. 2/2016

6. Zpráva o průběhu a přípravě akcí rok 2016

7. Zprávy výborů

8. Různé, diskuze

9. Závěr

 

Karel Malivánek

starosta

Zveřejněno na úřední desce městyse a elektronicky na webu městyse : 11. 4. 2016

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
14.8°C - 6:30:02 - 25.9.2020

Novinky e-mailem