Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » Pozvának na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

Pozvának na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

14.4.2014, Hana Marková

konaného dne 14. 4. 2014 v 17:00 hodin

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec konané dne

14.4. 2014 v 17:00 hodin

 

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne 19. února 2014

3. Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva

4. Schválení závěrečného účtu Městyse Vojnův Městec za rok 2014

5. Záměr č. 1/2014 na prodej a nákup nemovitostí

6. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 8800072625/1/VB/PŘ-1

7. Zpráva o průběhu a přípravě akcí rok 2014

8. Různé, diskuze

9. Závěr

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Karel Malivánek

                                                           starosta

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce městyse a elektronicky na webu městyse : 14. 4. 2014