Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

26.2.2008, Hana Marková

konané dne 4. 3. 2008 ve velké zasedací místnosti radnice

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání    zastupitelstva konaného dne 11.12.2007
3. Zpráva o činnosti rady od posledního zastupitelstva
4. Finanční záležitosti
- kontrola čerpání rozpočtu
- úvěr TI 11 RD
5. Zpráva finančního výboru
6. Majetkové záležitosti
7. Příprava a průběh akcí 2008
8. Projednání hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
9. Projednání vyúčtování a kalkulace vodného za rok 2007
10. Různé, diskuze