Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » Pozvánka na zasedání zastupitelstva 15. 4. 2015

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 15. 4. 2015

7.4.2015, Veronika Janáčková

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec konaného dne 15. 4. 2015 v 17:00 hodin

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec konané dne

15. 4. 2015 v 17:00 hodin

 

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne 18.2.2015
3. Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva
4. Závěrečný účet Městyse Vojnův Městec za rok 2014
5. Obecně závazná vyhláška Městyse Vojnův Městec č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Vojnův Městec
6. Smlouva o společném postupu zadavatelů
7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1020000350/116
8. Zpráva o průběhu a přípravě akcí rok 2015
9. Zprávy výborů
10. Různé, diskuze
11. Závěr