Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » Pozvánka na zasedání zastupitelstva 3. 9. 2014

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 3. 9. 2014

26.8.2014, Veronika Janáčková

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec konané dne 3. 9. 2014 v 17:00 hodin

P O Z V Á N K A
na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec konané dne
3.9. 2014 v 17:00 hodin

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne 26. června 2014
3. Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva
4. Smlouva ISNOV, Dodatek ke smlouvě ISNOV
5. Obecně závazná vyhláška č. 5/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
6. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Vojnův Městec
7. Zpráva výborů, zhodnocení činnosti za volební období 2010-2014
8. Zpráva o průběhu a přípravě akcí rok 2014
9. Různé, diskuze
10. Závěr

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
17.3°C - 22:24:02 - 7.8.2020

Novinky e-mailem