Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » Pozvánka na zasedání zastupitelstva 3. 9. 2014

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 3. 9. 2014

26.8.2014, Veronika Janáčková

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec konané dne 3. 9. 2014 v 17:00 hodin

P O Z V Á N K A
na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec konané dne
3.9. 2014 v 17:00 hodin

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne 26. června 2014
3. Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva
4. Smlouva ISNOV, Dodatek ke smlouvě ISNOV
5. Obecně závazná vyhláška č. 5/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
6. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Vojnův Městec
7. Zpráva výborů, zhodnocení činnosti za volební období 2010-2014
8. Zpráva o průběhu a přípravě akcí rok 2014
9. Různé, diskuze
10. Závěr