Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva městyse Vojnův Městec

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva městyse Vojnův Městec

5.12.2008, Hana Marková

 konané dne 11. prosince 2008 v 17:00 hodin


1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání    zastupitelstva konaného dne 20. září 2008
3. Zpráva o činnosti rady od posledního jednání zastupitelstva
4. Finanční záležitosti
- kontrola čerpání rozpočtu
- rozpočtové opatření 3/2008
- rozpočtové opatření 4/2008
- rozpočtové opatření 5/2008
5. Rozpočet městyse na rok 2009
6. Rozpočtový výhled na období 2009-2012
7. Kalkulace vodného
8. Vyhláška č. 3/2008 – o poplatku za provoz systému       shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9. Majetkové záležitosti  - směna pozemků LDO a členských obcí lesního družstva
10. Zpráva o průběhu a přípravě akcí 2008
11. Zprávy výborů
12. Různé, diskuze
13. Závěr

 


Ing. Josef Macek
    starosta