Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Vojnův Městec

Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Vojnův Městec

21.3.2007, Helena Vaníčková

konané dne 29.března 2007 v 17.00 hod v zasedací místnosti

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání zápisu a usnesení ze schůze zastupitelstva
   dne 19.12.2006
3. Zpráva o činnosti rady obce od posledního zastupitelstva
4. Zpráva o stanovení obce Vojnův Městec městysem
5. Finanční záležitosti
6. Majetkové záležitosti
7. Vstup městyse Vojnův Městec do svazu měst a obcí
8. Příprava a průběh akcí 2007
9. Projednání hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
10.Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
   za rok 2006
11. Závěrečný účet obce za rok 2006
12.Projednání vyúčtování a kalkulace vodného za rok 2006
13.Prodej