Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » Pozvánka na zastupitelstvo Městyse Vojnův Městec konané dne 27.10.2016

Pozvánka na zastupitelstvo Městyse Vojnův Městec konané dne 27.10.2016

19.10.2016, Hana Marková

 

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec konané dne

27. 10. 2016 v 19:00 hodin

 

 

 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu

 2. Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne 21. 9. 2016

 3. Zpráva o činnosti rady

 4. Výběr dodavatele na akci „Stavební úpravy objektu MŠ č.p. 240“

 5. Přistoupení k úvěru na financování akce „Stavební úpravy objektu MŠ
  č.p. 240“

 6. Různé, diskuze

 7. Závěr

   

      Karel Malivánek

       starosta

   

  Zveřejněno na úřední desce městyse a elektronicky na webu městyse : 19. 10. 2016