Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Městys » Zastupitelstvo obce » Zápis z ustavující schůze zastupitelstva obce 14.11.2002

Zápis z ustavující schůze zastupitelstva obce 14.11.2002

14.11.2002, Jiří Marek

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vojnův Městec konaného dne 14. listopadu 2002.

1. Zastupitelstvo obce schvaluje program ustavujícího zasedání dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0.

2. Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelku ustavujícího zasedání paní Miroslavu Zvolánkovou.

Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0.

3. Zastupitelstvo obce konstatuje, že u žádného člena zastupitelstva obce nebyla ke dni voleb známa překážka jeho volitelnosti.

Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0.

4. Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu:

pana Jiřího Marka
paní Elišku Ročárkovou

Hlasování: Pro 14, proti 0, zdrž. 1.

5. Zastupitelstvo obce schvaluje tříčlennou volební komisi v tomto složení:

pan František Glanc
pan Miroslav Šimák
pan Jan Štůla

Hlasování: Pro 12, proti 0, zdrž. 3.

6. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo tajnou volbu starosty, místostarosty a členů rady.

Hlasování: Pro 8, proti 7, zdrž. 0.

7. Zastupitelstvo obce schválilo jednoho uvolněného funkcionáře a pětičlennou radu obce Vojnův Městec.

Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 0.

8. Zastupitelstvo obce zvolilo starostu obce Vojnův Městec pana Ing. Josefa Macka.

Hlasování: Pro 13, proti 2, zdrž. 0.

9. Zastupitelstvo obce zvolilo místostarostou obce Vojnův Městec pana Karla Malivánka.

Hlasování: Pro 12, proti 3, zdrž. 0.

10. Zastupitelstvo obce zvolilo členkou rady a předsedkyní finančního výboru paní Elišku Ročárkovou.

Hlasování: Pro 12, proti 3, zdrž. 0.

11. Zastupitelstvo obce zvolilo členem rady a předsedou kontrolního výboru pana Jiřího Marka.

Hlasování: Pro 11, proti 3, zdrž. 1.

12. Zastupitelstvo obce zvolilo členkou rady paní Miroslavu Zvolánkovou.

Hlasování: Pro 10, proti 5, zdrž. 0.

13. Starosta obce Ing. Josef Macek poděkoval dosavadním zastupitelům za jejich práci a seznámil přítomné s prací rady obce.

14. Pan František Glanc podal rezignaci na člena zastupitelstva obce Vojnův Městec.

Ověřovatelé zápisu:

…………………………
Jiří Marek

…………………………
Eliška Ročárková

…………………………
Karel Malivánek

…………………………
Ing. Josef Macek

Kalendář akcí

Žádná akce v kalendáři

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
14.4°C - 4:00:02 - 4.7.2022

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.