Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Spolky a kluby » Pétanque klub 1293 » Bilance petanque klubu PK1293 za rok 2010

Bilance petanque klubu PK1293 za rok 2010

23.12.2010, Zdeněk Konopásek

Sešli jsme se 4. prosince v hostinci U Malivánků k výroční valné hromadě.

Když se blíží vánoce, scházíme se ke klubovému rokování. Je to tak každý rok. Ohlížíme se zpět za uplynulou sezónou, vážíme celkovou situaci v klubu, srovnáváme účty a plánujeme do budoucna. Když je třeba, činíme společná rozhodnutí. Zde je stručný souhrn úvodního vystoupení, jakási bilance klubové činnosti za uplynulých dvanáct měsíců.

Nejsme ryze sportovní klub. Hrajeme pétanque hlavně pro potěchu, turnaje objíždí vlastně jen několik málo členů a ani ti většinou nijak systematicky netrénují. Body na turnajích nás těší, ale rozhodně samy o sobě nejsou tím, kvůli čemu klub máme a udržujeme. Přesto se výroční bilancování sluší otevřít přehledem hráčských úspěchů.

Řečí celostátního žebříčků ČAPEK je naším nejúspěšnějším hráčem roku 2010 Oldřich Brož (st.), někdejší dlouholetý president klubu. Během sezóny se ne vždy dařilo, ale na 38. místo se nakonec vyhoupl díky krásnému 3. místu na říjnovém MČR jednotlivců v Roudnici nad Labem. Kromě toho stojí za připomínku úspěch na turnaji Centrope v Polsku (5. místo – spolu se Zdeňkem a Jakubem Konopáskovými) a 3. místo na domácím prestižním turnaji Velikonoční vejce – ve dvojici se Zdeňkem Konopáskem. Ten uzavřel sezónu hned v závěsu, na 39. místě národního žebříčku. Vedle už zmiňovaných úspěchů s Oldou Brožem se mu dařilo i na GP Austerlitz ve Slavkově (4. místo ve trojici s Karlem Malivánkem a Jakubem Konopáskem). Také Jakub Konopásek se letos probojoval do první stovky, když se mu vedle výše uvedených úspěchů dařilo i na místním turnaji Vajtovy koule (4. místo – spolu s Ondrou Preussem z POP Praha). Jakub je zároveň nejaktivnějším hráčem klubu. Objezdil zřetelně nejvíc turnajů a ještě v den výroční schůze klubu házel koule na turnaji Zmrzlé koule v Ořechu u Prahy. Poblíž stovky nejlepších českých petangistů skončil ještě Karel Malivánek (114. místo), ostatní naši členové se umístili až od místa 300 dále – bodovali například Radek Turínský, Víťa Malivánek, Josef Bareš, Ota Polívka, Bára Malivánková nebo Martin Hošák. Radkovi patří uznání za to, že se letos účastnil celkem deseti turnajů, a stal se tak jedním z mála našich hráčů, kteří častěji vyjedou na turnaj i mimo Městec.

Jak už jsem zmínil: na turnaje častěji jezdí jen velmi malá část členů. Pouze na jeden mimo-městecký turnaj jsme vyjeli jako klubová výprava ve větším počtu – na Barevné koule v Jaroměřicích. Díky domácím turnajům to nicméně není s hráčskou nečinností tak zlé. Jen osm z celkových dvacetipěti členů PK1293 se tento rok nezúčastnilo žádného turnaje. Mezi tyto členy ovšem patří i ti, kteří svou hráčskou účast na místních turnajích obětují tomu, že tyto události významně pomáhají zajišťovat organizačně (Libor Machovec, pravidelný hlavní rozhodčí našich turnajů, nebo Jiří Imramovský, který často pomáhá u občerstvení); a také třeba Olda Brož ml., který je dlouhodobě v zahraničí. Letos bohužel zcela odpadl zkušený městecký hráč Vlasta (Wanasta) Vejmělek. Nezúčastnil se jediného turnaje, ztratil svoje body tradičně velmi pěkné umístění v celonárodním žebříčku. Velká škoda. I tak se ale městecký pétanque docela výsledkově neztratil. Považte: česká asociace pétanque klubů ČAPEK má dnes zhruba 65 členů; z toho jen 15 klubů má nějakého svého zástupce mezi prvními 40 hráči celostátního žebříčku – my tam teď máme dva. Takže se myslím i v roce 2010 docela dařilo. Kéž by to v roce následujícím bylo podobné.

PK1293 je jako klub vidět nejen hráčskými úspěchy, ale také činností organizátorskou. Jako každý rok, i letos jsme pořádali tři oficiální turnaje ČAPEK, z toho jeden prestižní (Velikonoční vejce). Na tyto turnaje se sjíždí skvělí hráči z celé republiky, a dokonce i ojedinělí zahraniční účastníci. Moc si toho vážíme a budeme se snažit, aby to tak zůstalo. V roce 2010 jsme nepořádali žádný z „mistrovských“ turnajů ČAPEK; a bohužel jsme neuspěli ani s kandidaturou na pořádání regionálního kola MČR trojic v roce 2011 (snažili jsme se ještě o pořádání MČR jednotlivců, avšak nepodařilo se sladit termín). Tak snad někdy příště.

Oficiální soutěžní turnaje bychom nemohli pořádat, kdybychom neplnili stanovené podmínky. Mezi ty zásadní patří, aby pořadatelský klub měl národní asociací vyškolené pořadatele. Příslušné školení se konalo na jaře a zúčastnili se hned čtyři naši členové (Hana Barešová, Jitka a Olda Brožovi, Radek Turinský), kterým patří uznání a díky. Vedle proškolených pořadatelů máme v našich řadách čtyři proškolené rozhodčí (Pavel Bareš, Karel Malivánek, Libor Machovec, Vlasta Vejmělek). Bylo by pěkné, kdyby časem ještě nějací přibyli.

Zhruba před rokem jsme spustili webové stránky klubu. Za dobu existence se na nich objevilo více jako pětadvacet aktualit („novinek“) a devět fotogalerií. Těsně před koncem roku jsme k sekcím stránek přidali ještě Návštěvní knihu, kterou chceme dále funkčně rozvíjet a vylepšovat. Stránky jsou dvojjazyčné, v češtině a angličtině. Významnější zprávy dodáváme zároveň sem, na obecní web Vojnova Městce. Být vidět v obecním měřítku je pro nás důležité, protože bez podpory radnice i řady místních jednotlivců i podnikatelů, stejně jako bez spolupráce se zdejší tělovýchovnou jednotou, bychom sotva mohli fungovat tak, jak fungujeme.

Nejde přitom samozřejmě jen o ryze sportovní pétanque. Pro děti a další místní jsme už tradičně pořádali Čarodějnice (i s petángem, ale nejenom), zorganizovali jsme další dva lokální turnaje pro členy klubu a neregistrované hráče (Silvestrovský a Pouťový) a jako odměnu za celoroční práci pro sebe i pro druhé jsme si dopřáli společný vinařský výlet na Moravu… Je pravda, že ne všichni členové přispívají (a mohou přispívat) společnému obstarávání stejně. Zároveň ale platí, že práce klubu není narozdíl od řady jiných klubů v rukách jednoho či dvou lidí a že těch, kteří se samozřejmostí přikládají ruku k dílu, kde je třeba, je hodně. Jako president klubu jsem jim za to vděčný, velmi – zejména Hance, Liborovi, Jitce, Andree, Oldovi, Karlovi, Pavlovi, Martinovi, Jirkovi, Jakubovi, ale i všem dalším, kteří jsou například ochotni brzo ráno v sobotu dorazit na hřiště, aby ho po všech stránkách připravili na turnaj; anebo pomáhat v kuchyni s mytím nádobí, když ostatní hrají.

U hospody U Malivánků konečně vzniklo petangové hřiště. Nejde o hřiště klubu – vzniklo ze soukromých zdrojů a příspěvků a je v péči hostince. Pro pétanque ve Vojnově Městci je nicméně klíčové. Od doby, kdy se otevřelo, se tahle hra začala v Městci opět výrazněji hrát, a to nejen mezi členy klubu. To hřiště prostě bylo během letních dnů v permanenci. Probuzený zájem o pétanque se pak mimo jiné projevil i ve velmi pěkné účasti členů i nečlenů na Vajtových koulích v červnu. Podaří-li se, vtiskneme příští rok vzájemným kláním u hospody nějaký řád v podobě jakési volné městecké letní ligy. Uvidíme.

Dodatek k závěrům schůze:

Na schůzi byl presidentem klubu zvolený opět Zdeněk Konopásek. Radek Turínský se po Karlovi Malivánkovi ujal funkce jednatele. Členy revizní komise se stali Libor Machovec a Jitka Brožová. Ostatní klubové funkce zůstávají v platnosti, jako dosud.

Převzato z klubového webu na http://pk1293.vojnuvmestec.cz.

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.