Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Spolky a kluby » TJ Jiskra - Aktuální informace » Pozvánka na valnou hromadu TJ Jiskra Vojnův Městec

Pozvánka na valnou hromadu TJ Jiskra Vojnův Městec

31.5.2017, Veronika Janáčková

16. 6. 2017 v 18.00 hodin

 

Podle článku 5 stanov Tělovýchovné jednoty Vojnův Městec, registrovaných 26. 4. 1991 Ministerstvem vnitra ČR svoláváme na 16. 6. 2017 v 18.00 hodin do sokolovny ve Vojnově Městci valnou hromadu. Podmínkou platnosti valné hromady, je podle čl. 7 stanov účast nadpoloviční přítomnosti všech členů TJ Jiskra a souhlas 3/5 většiny přítomných členů s navrženými změnami.

 

Program valné hromady:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Zvolení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu

4. Zpráva o činnosti organizace

5. Zpráva o hospodaření organizace

6. Zpráva revizní komise

7. Diskuse

8. Usnesení valné hromady

9. Závěr

 

V případě, že valná hromada nebude usnášeníschopná, svolává výkonný výbor další valnou hromadu na 16. 6. 2017 v 18.15 hodin, kde již nebude přihlíženo k nadpoloviční účasti členů TJ Jiskra.

 

 

 

Ve Vojnově Městci dne: 16. 5.2017                                Jiří Janáček - předseda

 

 

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
8.0°C - 17:30:03 - 24.3.2019

Novinky e-mailem

Publicita

Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny