Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Spolky a kluby » TJ Jiskra - Aktuální informace » Valná hromada TJ JISKRA 7.11.2004 - zápis

Valná hromada TJ JISKRA 7.11.2004 - zápis

7.1.2004, Vladimír Škarvada

1. Valná hromada odsouhlasila mandátovou komisi ve složení : Bulová, Chroustová, Pecinová.
2. Pan Zvolánek B. zahájil schůzi, přednesl zprávu o činnosti, uvedl počet členů - 225 v roce 2003.
3. Zprávu o hospodaření za rok 2003 přednesl pan Urban F. V roce 2003 byly příjmy o 92 000,-Kč vyšší než výdaje.
4. Zprávu revizní komise přednesla pí Kočárková. Připomínka revizní komise : valná hromada měla být svolána dříve, protože takto se rok 2003 kontroluje až koncem roku 2004.
5. Pan Vaníček J. zahájil diskusi a vyjádřil se k bodu č. 4 - způsobeno vleklým jednáním ohledně budovy sokolovny s ČOS.
6. Pan Vaníček J. přednesl návrh k volbám a vyzval k diskusi. Návrh : stávající výbor zůstane ve stejném složení členů do další valné hromady - duben 2005. Připomínka pana Urbana F. : zaktivizovat výbor, aby pracovali všichni členové výboru nebo byli znovu zvoleni. Pan Vaníček J. vysvětlil, že valná hromada byla svolána v rozmezí jednoho týdne kvůli odhlasování možnosti výpůjčky budovy od ČOS,  proto nebylo možno řádně připravit volby do výboru. Hlasování o pokračování výboru TJ Jiskra v dosavadním složení členů : pro 47, proti 0, zdrželi se 4.
7. Pan Zvolánek B. seznámil členy s obsahem jednání s paní Smejkalovou z ČOS ze župy Čáslav, která se konala 26. října - možnost výpůjčky budovy na 20 let. Členové byli seznámeni s podmínkami výpůjčky.
8. Názor obce vyjádřil starosta ing. Macek J. - podpořil návrh výpůjčky, shledal 20 let jako dostačující dobu, připomněl, že by bylo potřeba zlepšit údržbu budovy a zvážit možnost i jiného využití budovy, např. turistické ubytování.
9. Hlasování o výpůjčce : pro 51 členů, proti 0, zdrželi se 0.
10. V diskusi vystoupil pan Janáček J. s tématem odměn pro cvičitele. Výbor vypracuje jmenovitý seznam cvičitelů a toto se bude dále řešit - nejpozději na valné hromadě v dubnu 2005.

Usnesení valné hromady TJ Jiskra dne 7.11.2004 :

1. Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti TJ Jiskra.
2. Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření TJ Jiskra.
3. Valná hromada schvaluje zprávu revizní komise.
4. Valná hromada schvaluje, aby dosavadní výkonný výbor zůstal ve funkcích do 30.4.2005.
5. Valná hromada schvaluje možnost výpůjčky budovy od ČOS a zmocňuje výkonný výbor v dalších jednání s ČOS.