Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Co se děje u sousedů » Starosta: Zprávy o odchodu investora jsou lživé

Starosta: Zprávy o odchodu investora jsou lživé

3.12.2004, Jiří Marek

Škrdlovice - Záměr holandského investora vybudovat u Velkého Dářka gigantický rekreační komplex trvá. Potvrdil to starosta Škrdlovic Ivan Hořínek. (zdroj: MF Dnes, www.mfdnes.cz)

Starosta Škrdlovic: Zprávy o odchodu investora jsou lživé

Škrdlovice - Záměr holandského investora vybudovat u Velkého Dářka gigantický rekreační komplex trvá. Potvrdil to starosta Škrdlovic Ivan Hořínek. Reagoval tak mimo jiné na prohlášení starosty Žďáru Jaromíra Brychty, jenž minulý týden při projednávání vodního ráje u Pilské nádrže žďárské zastupitele informoval, že společnost kolem Holanďana Rinkese na Dářko nepůjde.

"Zájem Holanďanů trvá. Doktor Rinkes, jenž vystupoval za holandskou obchodní komoru, se se společníky nepohodl a vypadl z toho. Přerušili jsme spolupráci. Dnes za projektem stojí účelově založená společnost Velké Dářko Projekt," vysvětlil Hořínek. Tu založily firmy MEI Moravia, což je investiční dcera holandské společnosti MEI, a developerská firma Czech Nederlands Projects.

O Dářku se v souvislosti s budováním koupaliště ve Žďáru nemluvilo poprvé. I laika jako první napadne možná vzájemná konkurence obou lokalit. "Jasně jsem řekl, že tam nepůjde pan Rinkes, jak mi sám sdělil. To potvrdilo i ministerstvo. Že se společnost rozdělila, je jejich problém. Mají-li Škrdlovice x-tou firmu, jež tam po letech rozhoupávání konečně půjde, já jim to přeji. Je to hlavně šance na zaměstnání místních lidí, protože rekreovat se tam budou hlavně Holanďani," nechal se slyšet Brychta. "Ale i kdyby si přede mě stoupl svatý Petr, my už čekat nehodláme. Koupaliště budu prosazovat, i kdyby u Dářka měla stát centra tři," dodal starosta.

"Žďár je dost velké město, má slušnou klientelu jen ve svém obvodě. To máte stejně, jako kdyby si konkurovaly Dářko a Pilák. Každé má přece své specifikum," míní Hořínek. "Mrzí mě, že jsou kolem toho takové šumy. Pro nás je důležité, že Holanďani uvolnili už milion a půl z částky pěti milionů korun, jež má jít podle smlouvy na přípravné práce," dodal Hořínek.

Stále běží jednání se Správou CHKO Žďárské vrchy, snahou je najít kompromis při umístění komplexu v údolí Karlovského potoka, kde je problematická druhá zóna odstupňované ochrany přírody. Na zatím poslední variantě studie je areál rozvolněn do čtyř lokalit zástavby. "Urbanistickou studii budeme mít ke konci září. Od října se začne pracovat na projektové dokumentaci pro územní řízení," dodal Hořínek.

MF Dnes, 07.09.2004 - (pm)

Parcely obec nabídne Holanďanům

Škrdlovice - Zainvestované parcely ve Škrdlovicích na Žďársku, které obec nabízela místním i přespolním lidem pro rodinnou výstavbu, podle všeho odkoupí zájemci z Holandska.

"Ze sedmnácti parcel jsou prodané tři. Místní měli a mají dosud šanci, ovšem zájem není. Takže zbylé pozemky asi nabídneme holandským zájemcům," řekl starosta Ivan Hořínek.

"Kampaně jsme dělali, také jsme inzerovali v celostátním deníku. A dokonce jsme šli i s cenou dolů. Původní nabídka obce byla, že domky postavíme, to ale padlo, takže jsme pak nabízeli pozemky k individuální výstavbě," dodal starosta.

Zasíťované pozemky obec prodává za 490 korun za metr čtvereční. Nabídku ve Škrdlovicích však zřejmě "přebila" nabídka parcel v blízkém okolí, které vyšly levněji, například ve Vojnově Městci.

"Dost asi taky udělala Veselská ulice ve Žďáru, lidi investovali do bytů," míní Hořínek. S cenou obec hýbat nechce, byla by na tom totiž škodná. I proto podle všeho Holanďanům kývne. Holandský investor by domky podle slov Hořínka postavil a dále prodal.

Obec však plánuje další parcely pro bytovou výstavbu. Jak starosta ještě zdůraznil, zmíněných čtrnáct parcel není poslední šance získat ve Škrdlovicích bydlení.

MF Dnes, 28.07.2004 - (pm) 

O komplexu u Velkého Dářka chtějí ochránci dál jednat

Škrdlovice - Kompromis a domluva. Takovou cestu vidí starosta Škrdlovic na Žďársku Ivan Hořínek pro jednání s ochránci přírody ohledně budoucí existence gigantického rekreačního komplexu, který u Velkého Dářka chtějí vybudovat holandští investoři.

Areál v okolí rybníka a silnice první třídy I/37 mezi Škrdlovicemi a Karlovem se na papíře vyjímá vskutku pěkně, svojí částí ale zasahuje do druhé a třetí zóny ochrany přírody.

Zejména v údolní nivě Karlovského potoka by ochránci zástavbu neradi viděli. Svůj pohled shrnuli do sedmi bodů takzvaného konzultačního vyjádření.

„To vyjádření se ale negativně dotýká asi dvaceti procent území, na němž by se měl rekreační park rozkládat. Náš projekt to neohrožuje. Dnes má Studio A.J.T. Praha veškerá pověření, aby projekt dokončilo do nějaké fáze v dohodě se správou CHKO,“ poznamenal starosta Hořínek.

Škrdlovice a Karlov se na přípravě aktivně podílejí.

Právě minulý pátek probíral připomínky ochránců s projektanty. Na stole má dnes další podobu studie, variantu D. Ta plánovanou zástavbu, v níž se počítá až s 250 jednotkami převážně v domcích a také v apartmánech, poměrně rozvolňuje. Kromě zástavby, která trochu ustoupila od Karlovského potoka a je nyní ve čtyřech místech, by investor nabídl i úpravu vodoteče do původních meandrů.

Ochránci sice zmíněná území ve druhé a třetí zóně brání kvůli četným chráněným živočichům a rostlinám, proti výstavbě samotné však nejsou. A jak zdůraznil mluvčí správy CHKO Jaromír Čejka, dalším jednáním se nebrání.

„Na další variantu se teprve musíme podívat,“ řekl Čejka. Případná revitalizace potoka a navrácení původních meandrů by se ale musela dělat tak, aby to území současného výskytu chráněných rostlin a živočichů neznehodnotilo. Obě strany každopádně čekají další jednání.

Jak uvedl Hořínek, teď se tedy dopracovává urbanistická zastavovací studie zóny, ta by měla být hotová do konce srpna. Od září by se měla začít zpracovávat dokumentace pro územní řízení (termín je do konce letošního roku) a na jaře 2005 by se mohlo vydat územní rozhodnutí.

Výstavba by běžela v etapách. Náklady se podle Hořínka plánují v objemu až 1,5 miliardy korun.

MF Dnes, 27.07.2004 - PETRA MARKOVÁ

Domky v údolí Karlovského potoka ochránci nechtějí

Škrdlovice - Ochránci přírody se brání tomu, aby přímo v údolní nivě Karlovského potoka u Škrdlovic na Žďársku vyrostl gigantický rekreační komplex, který tam chtějí vybudovat investoři z Holandska.
Projekt, který počítá hlavně s výstavbou rekreačních domků v prostoru mezi silnicí první třídy I/37 a rybníkem Velké Dářko, by prý neprospěl přírodně a krajinářsky cennému území.

Své připomínky formulovali v takzvaném konzultačním vyjádření. Chtějí mimo jiné zachovat dané území jako přírodní bez urbanizačních prvků, neumisťovat stavby s výjimkou těch, které slouží ke zlepšení biotopů a výskytu živočišných a rostlinných druhů, nechtějí změny v terénu či plošně území odvodňovat. "Bráníme jen cenné údolí Karlovského potoka. Jsme proti zástavbě daného prostoru, ne proti výstavbě jako takové," zdůraznil mluvčí Správy CHKO Žďárské vrchy Jaromír Čejka. V lokalitě totiž žijí desítky chráněných živočichů a rostlin.

Předkladatelé záměru budou na vyjádření správy CHKO reagovat, sejít se mají dnes či v pátek. Sdělil to starosta Škrdlovic Ivan Hořínek. Obec Škrdlovice se totiž spolu s Karlovem pustila do příprav územního plánování. Spolupracují s urbanistickou kanceláří Studio A.J.T. Praha.
"Budeme mít sezení s projektanty. Já s body v konzultačním vyjádření nesouhlasím. Na něco ochránci právo mají, na něco ne," reagoval Hořínek.

Hrabě Radslav Kinský, jemuž rybník patří, věc komentoval jen stručně. "Těžko do toho můžeme mluvit, výstavba není na našem pozemku. Nejsme nadšeni příliš velkým provozem. Ale pokud bude vše kontrolované a organizované, prosím, je to záležitost zkušeností," řekl.

Vyjádření ochránců je spíš informativní. Nesouhlas či souhlas mohou dát v případném správním řízení. Pokud by v něm správa CHKO záměr zamítla, mohl by se předkladatel odvolat k ministerstvu životního prostředí. Ochránci nevyloučili, že areál by za určitých podmínek akceptovali na jiném místě mezi Škrdlovicemi a Karlovem.

Návrh parku počítá s výstavbou 170 až 250 domků. Plánuje se také aquapark, supermarket, sportovní hala či restaurace a plážová zařízení. Výrazně by stoupl počet obyvatel.

MF Dnes, 22.07.2004 - PETRA MARKOVÁ

Ochránci přírody mají výhrady ke komplexu u Dářka

Škrdlovice - Snadnou cestu k uskutečnění svých představ zřejmě nebudou mít investoři, kteří chtějí postavit u Škrdlovic na Žďársku postavit Velkorysý turistický komplex. Ke koncepci rozvoje, kterou předložila urbanistická kancelář Studio A. J. T. Praha správě Chráněné krajiné oblasti Žďárské vrchy (CHKO), totiž mají ohránci přírody řadu připomínek.

Nový areál rekreační areál s bungalovy, aquaparkem a přístavem by měl být vázán na rybník Velké Dářko. Ochránci přírody poukazují především na to, že navržené stavby zasáhnou do druhé zóny ochrany přírody a jsou blízko samotnému rybníku, biokoridoru Karlovského potoka a hlavně biotopům ohrožených a chráněných druhů rostlin a živočichů. Vadily by třeba různým obojživelníkům, hnízdícím ptákům a také kytičkám, jako jsou například všivec lesní či prstnatec májový.

Takto urbanizované území by navíc podle nich narušilo krajinný ráz, bylo by totiž nepřirozeně blízko lesům a rybníku. Ke koncepci architektonicko-urbanistického rozvoje Škrdlovic, jak se studie odborně nazývá, se vyjadřoval Petr Matějka ze správy CHKO. "Je to stanovisko spíše předběžné, určitě ne konečné. Budeme to průběžně konzultovat," charakterizoval svá doporučení urbanistům Matějka.

Co se týká zájmů ochrany přírody, jako bezproblémové se ochráncům jeví území severně až severovýchodně od obce. "A z krajinářského hlediska je nezbytné zachovat průhled do pohledově exponovaného krajinného prostoru rybníka směrem od státní komunikace," dodal Matějka. Také vodní vyžití doporučují ochránci směřovat spíše do prostoru hráze a stávajících pláží.

Škrdlovický starosta Ivan Hořínek bere vyjádření ochránců spíše jako obecné. "Je otázkou, jak se věci budou vyvíjet dál. Teď se zpracovává takzvaný problémový výkres, nad tím budeme debatovat a řešit veškerá zvířata a ochranná pásma," řekl starosta. "Pokud by to totiž mělo být podle těchto doporučení, nemá cenu se do toho ani pouštět," dodal starosta a zároveň trochu zapochyboval, zda vůbec mohou ochránci tolik věcí svým vyjádřením omezit. Stále prý platí záložní varianta, ta je ale zatím tajemstvím.

Takzvaný problémový výkres má být do konce dubna či začátkem května připraven k diskuzi s holandskou stranou, která je investorem. Komplex má stát třicet až pětačtyřicet milionů eur a využívat jej bude hlavně zahraniční klientela.

MF Dnes, 23.04.2004 - (pm)

Areál u Dářka přestává být utopií

Holanďany financovaný velkorysý turistický komplex by mohl být hotov za šest let.

Škrdlovice, Karlov - Pokud vše půjde hladce, mohl by zhruba do šesti let u rybníku Velké Dářko, v údolí karlovského potoka, vyrůst obrovský rekreační areál s bungalovy vysočinského typu, přístavem či aquaparkem. Komplex za třicet až pětačtyřicet milionů eur zainvestují Holanďané a využívat jej bude především zahraniční klientela.
Ráj pro rekreanty, jenž by po letech probudil chátrající letovisko na

Dářku, by ovšem znamenal mnohé i pro místní lidi. Především pracovní příležitosti, boom služeb a další aktivity, z nichž výnosy poplynou do obecních pokladen. Tak popisuje projekt starosta Škrdlovic Ivan Hořínek, jehož budoucí areál nemálo zaměstnává. Spolu s Karlovem se totiž Škrdlovičtí aktivně pustili do přípravy. "Převzali jsme iniciativu v územním plánování," řekl Hořínek. Územní dokumentaci pořídí obce za peníze holandského investora. "Dářko by potřebovalo pozvednout, hrozně upadlo. A nová práce by nám pomohla, ve Žďáru je to bída," konstatovala Ludmila Havelková ze Škrdlovic.

Donedávna mlhavý projekt se výrazně pohnul. Urbanistická kancelář Studio A.J.T. Praha předložila ideový návrh parku ve dvou výtvarných mutacích. Jedna s klasickým rozvrhem ulicové zástavby české vesnice, druhá se zvýrazněnou funkcí vodního elementu uprostřed, což je obdoba návesních rybníků.

"Navržené území by korespondovalo s obcí, neměl by vzniknout satelit s oddělenou rekreací," vysvětlil starosta. Veškeré společenské aktivity budou proto nejen v nové rekreační zóně, ale hlavně v těžišti největší koncentrace obyvatelstva, jíž je rozvojová plocha v enklávě mezi obcí a před silnicí 1. třídy. Vlastní rekreačně obytná zóna bude za silnicí, s obcí pak spojená přemostěním. Podle architektů tak obci vznikne v podstatě nové centrum.

Podstatně přibyde i obyvatel: ke stávajícím necelým šesti stům dalších zhruba šest set až tisíc nových. A další čísla. Kompozice se zahuštěnou zástavbou počítá s 250 až 270 objekty, komponovaná s vodním živlem má 170 objektů. Plánuje se aquapark, supermarket, sportovní hala či restaurace a plážová zařízení.

Na řadě jsou jednání s asi padesáti majiteli soukromých pozemků, kromě jiných i s hrabětem Radslavem Kinským. Ta budou v dubnu. Pro vlastníky bude důležitá hlavně cena za dané parcely. "Chceme rozhodně předejít spekulacím s pozemky. Taky si ohlídáme, co do území pustíme. A rovněž se chceme podílet na zabezpečování služeb," dodal Hořínek. Minimálně rok se prý bude projektovat, první výstavba by podle odhadů mohla začít v roce 2005. Své si musejí říci i ochránci přírody. "Teprve materiál posuzujeme, vyjadřovat se budeme hlavně k hledisku urbanistickému," řekl Petr Matějka ze Správy CHKO Žďárské vrchy. Plány Holanďanů by okolí Velkého Dářka mohly zajistit slušnou prosperitu. Oblast totiž nabízí celoroční využití. V létě láká k vodnímu vyžití a cyklistice, v zimě zase lyžaře.

MF Dnes, 27.03.2004 - PETRA MARKOVÁ

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.