Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Dotace » Stavební úpravy ZŠ ve Vojnově Městci

Stavební úpravy ZŠ ve Vojnově Městci

18.9.2020, Monika Beranová

Název projektu: Stavební úpravy ZŠ ve Vojnově Městci

 


Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003977


Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Stručný popis: V rámci projektu bude realizována půdní vestavba, ve které budou zřízeny odborné učebny - přírodovědná a jazyková. Učebny budou bezbariérové a budou kompletně vybaveny. Projekt řeší komplexní bezbariérový přístup do školních prostor, čehož bude dosaženo přístavbou výtahové šachty, instalací výtahu, bezbariérového sociálního zázemí a drobných stavebních úprav původní části budovy. Součástí realizace projektu jsou i venkovní úpravy v areálu školy - úprava školního dvoru a regenerace zeleně.


Cíle projektu plně korespondují s definovanými aktivitami a jsou to: zhodnocení základní školy ve Vojnově Městci, pořízení a modernizace pomůcek a vybavení se zaměřením na odborné učebny, zvýšení kvality a inovativnosti výuky, podpora žáků se SVP, vybudování bezbariérovosti školy. Další konkrétní cíle projektu jsou: vybudování bezbariérových prostor ve škole, instalace bezbariérového výtahu3. půdní vestavby s odbornými učebnami, zlepšení péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, pořízení materiálního a technického vybavení odborných učeben, rozšíření možností trávení volného času žáků v rámci mimoškolních aktivit, splnění požadavků moderní pedagogiky na vybavení školy, posílení názornosti vyučování, zvýšení zajímavosti vyučování, regenearce veřejného prostranství v areálu školy.


Výstupem projektu je vybudování bezbariérových tras po celé škole, výstavba dvou odborných učeben, výstavba sociálního a technické zázemí k učebnám, rekonstrukce půdních prostor, instalace bezbariérového výtahu, materiální a technické vybavení přírodovědné učebny, materiální a technické vybavení učebny jazyků, regenerace zeleně a úprava veřejného prostranství.


Celkové náklady dle RoPD: 12 491 277 Kč
Výše příspěvku unie dle RoPD: 11 242 149,30 Kč

Vlastní zdroje dle RoPD: 1 249 1274,70 Kč

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.