Vojnův Městec
česky english deutsche

Internetové zpravodajství obce

Internetové zpravodajství obce připravují
jméno mobil  telefon e-mail
Monika Beranová  776 792 007 566 659 327 beranova@vojnuvmestec.cz
Martin Havlíček  773 897 333 566 659 327 mistostarosta@vojnuvmestec.cz

 

 

 

Upozornění pro vlastníky lesa

14.7.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Na úřední desce městyse a v příloze tohoto článku je vyvěšena vyhláška Městského úřadu Žďár nad Sázavou, kterou se sdělují podrobnosti o způsobu převzetí zpracováných lesních hospodářských osnov pro lesy vlatníků o výměře do 50 ha.

Úřad městyse Vojnův Městec pořádá tradiční pouťovou prodejní výstavu

10.7.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
18.-19.7.2009 ve velké zasedací místnosti Úřadu městyse Vojnův Městec

Předprázdninové čtení pro nejmenší

23.6.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
V úterý 16.6.2009 jsme se naposledy v tomto školním roce sešli s našimi nejmenšími čtenáři v knihovně .  Toto čtení bylo  jiné, než všechna předchozí

Volby do Evropského parlamentu

10.6.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
V pátek 5.6. a v sobotu 6.6. proběhly v našem městysu volby do Evropského parlamentu

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

1.6.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
konané dne 11. června 2009 v 17:00 hodin


Očkování psů proti vzteklině

1.6.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
MVDr. Jokl bude v úterý 2.6.2009 od 16:30 očkovat psy proti vzteklině.

Oznámení o záměru prodeje a dlouhodobého pronájmu majetku městyse č.2/2009

26.5.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
V souladu s § 39 odst 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, oznamuje městys Vojnův Městec záměr budoucího prodeje majetku městyse:

 

Oznámení o záměru prodeje a dlouhodobého pronájmu majetku městyse č. 3/2009

26.5.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
V souladu s § 39 odst 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, oznamuje městys Vojnův Městec záměr budoucího prodeje majetku městyse

Oznámení o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu

21.5.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Starosta městyse Vojnův Městec podle §32, odst.2 zákona č.62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu
O Z N A M U J E :
volby do Evropského parlamentu  se uskuteční :
v pátek 5. června 2009 v době od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 6. června 2009  v době od 8,00 do 14,00 hodin.

Informace o částečné uzavírce silnice I/37

15.5.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Krajský úřad kraje Vysočina povolil částečnou uzavírku silnice první třídy I/37 v souvislosti s rekonstrukcí této komunikace.
Termín uzavírky: 18.5.2009 - 31.8.2009
Vaše dotazy zodpoví investor akce Ředitelství silnic a dálnic Jihlava -
Ing. Radek Solnička na tel.: 724 216 460

Online projekt dopravních informací Kraje Vysočina

11.5.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Kraj Vysočina spustí v květnu 2009 nový projekt dopravních informací online. Projekt je aktivitou krajského odboru informatiky a vznikl ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny a Ředitelstvím silnic a dálnic. Smyslem aplikace je poskytnout široké veřejnosti, složkám krajského integrovaného systému a případným partnerům z oblasti dopravy kvalitní aktuální informace o stavu a sjízdnosti silnic v kraji Vysočina a to včetně dálnice D1.

Závěrečný účet Městyse Vojnův Městec

7.5.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Zpráva o hospodaření za rok 2008

Návrh závěrečného účtu městyse Vojnův Městec za rok 2008 zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/

Oznámení o rekonstrukci silnice I/37

1.5.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Zadavatel rekonstrukce silnice I/37 Ředitelství silnic a dálnic ČR  vydal oznámení k zahájeným pracem.

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

webkamera Vojnův Městec

Počasí

aktuální teplota
2.8°C - 19:40:02 - 14.11.2019

Novinky e-mailem