Vojnův Městec
česky english deutsche

Internetové zpravodajství obce

Internetové zpravodajství obce připravují
jméno mobil  telefon e-mail
Monika Beranová  776 792 007 566 659 327 beranova@vojnuvmestec.cz
Martin Havlíček  773 897 333 566 659 327 mistostarosta@vojnuvmestec.cz

 

 

 

Oznámení o záměru prodeje a zřízení věcného břemene na majetku městyse č. 5/2009

23.11.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
V souladu s § 39 odst 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, oznamuje městys Vojnův Městec záměr budoucího prodeje majetku městyse a zřízení věcného břemene na majetku městyse:

Návrh rozpočtu Městyse Vojnův Městec pro rok 2010

23.11.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
V příloze je uveřejněn návrh rozpočtu Vojnova Městce pro rok 2010

Informace o uzavření úřadu a knihovny

11.11.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Oznamujeme občanům, že v pondělí 16. listopadu bude Úřad městyse Vojnův Městec uzavřen.  Rovněž bude stejný den uzavřena i místní knihovna.

Přerušení dodávky elektrické energie

4.11.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie.

Havelské posvícení 2009

16.10.2009, Ing. Josef Macek, Internetové zpravodajství obce
Pohled na zasněženou letní muškátovou výzdobu na oknech radnice dne
16. 10. 2009.

Sběr nebezpečných odpadů

12.10.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
21.10.2009 bude v našem městysu probíhat sběr nebezpečných odpadů. Pojízdná sběrna ODAS bude přistavena ve dvoře úřadu v 16:00 - 16:30 hod.

Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov

3.10.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Diakonie Broumov a Úřad městyse opět pořádají humanitární sbírku.

Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva Městyse Vojnův Městec ve dnech 15. -16. října 2010

30.9.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Starosta městyse Vojnův Městec podle § 29 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů O Z N A M U J E :
volby zastupitelstva Městyse Vojnův Městec  se uskuteční :
v pátek 15. října 2010 v době od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 16. října 2010  v době od 8,00 do 14,00 hodin.
Místo konání voleb, adresa volební místnosti:

Místem konání voleb v okrsku č.1 je malá zasedací místnost úřadu městyse, Vojnův Městec 27, 591 01  Žďár nad Sázavou

počet zástěn 2.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství České republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku.
Každému voliči budou doručeny nejdéle tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky, spolu s informačním letákem v němž budou voliči seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva. Hlasovací lístek si může volič vyzvednout také přímo v hlasovací místnosti.


Ing. Josef Macek
       starosta

Ve Vojnově Městci 30.září 2010


Výstavba základní technické vybavenosti pro 11 RD

21.9.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Inženýrské sítě pro výstavbu nových 11 RD byly ukončeny závěrečnými pracemi na obslužné komunikaci.

Rekonstrukce silnice I/37

18.9.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Oboustranný průjezd Vojnovým Městcem byl po rekonstrukci silnice I/37 otevřen v sobotu 29. srpna, to je 2 dny před plánovaným termínem.

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)

7.9.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Společnost E.on upozorňuje na povinnost vlastníků nemovitostí ve Vojnově Městci a místních částech Nová Huť a Borky zajistit ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy

Oznámení o záměru prodeje a dlouhodobého pronájmu majetku městyse č.4/2009

1.9.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
V souladu s § 39 odst 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, oznamuje městys Vojnův Městec záměr budoucího prodeje majetku městyse:

 


Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

26.8.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Úřad městyse Vojnův Městec poskytuje dle zákona 247/1995 Sb. politickým stranám, politickým hnutím a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována,  informace o počtu a sídlech volebních okrsků v městysu Vojnův Městec.

Zapisovatel okrskové volební komise

26.8.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Podle zákona č. 247/1995 Sb. jmenuji zapisovatele okrskové volební komise

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

26.8.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Dle zákona 247/2009 stanovuji minimální počet členů volební komise volebního okrsku č.1, Vojnův Městec pro volby do Evropského parlamentu na 5 členů.

Publicita

MMR ČR
EU
Elektronický digitální povodňový plán
podpořil Karaj Vysočina
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.