Vojnův Městec
česky english deutsche

Internetové zpravodajství obce

Internetové zpravodajství obce připravují
jméno mobil  telefon e-mail
Monika Beranová  776 792 007 566 659 327 beranova@vojnuvmestec.cz
Martin Havlíček  773 897 333 566 659 327 mistostarosta@vojnuvmestec.cz

 

 

 

Oznámení o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu

21.5.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Starosta městyse Vojnův Městec podle §32, odst.2 zákona č.62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu
O Z N A M U J E :
volby do Evropského parlamentu  se uskuteční :
v pátek 5. června 2009 v době od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 6. června 2009  v době od 8,00 do 14,00 hodin.

Informace o částečné uzavírce silnice I/37

15.5.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Krajský úřad kraje Vysočina povolil částečnou uzavírku silnice první třídy I/37 v souvislosti s rekonstrukcí této komunikace.
Termín uzavírky: 18.5.2009 - 31.8.2009
Vaše dotazy zodpoví investor akce Ředitelství silnic a dálnic Jihlava -
Ing. Radek Solnička na tel.: 724 216 460

Online projekt dopravních informací Kraje Vysočina

11.5.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Kraj Vysočina spustí v květnu 2009 nový projekt dopravních informací online. Projekt je aktivitou krajského odboru informatiky a vznikl ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny a Ředitelstvím silnic a dálnic. Smyslem aplikace je poskytnout široké veřejnosti, složkám krajského integrovaného systému a případným partnerům z oblasti dopravy kvalitní aktuální informace o stavu a sjízdnosti silnic v kraji Vysočina a to včetně dálnice D1.

Závěrečný účet Městyse Vojnův Městec

7.5.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Zpráva o hospodaření za rok 2008

Návrh závěrečného účtu městyse Vojnův Městec za rok 2008 zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/

Oznámení o rekonstrukci silnice I/37

1.5.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Zadavatel rekonstrukce silnice I/37 Ředitelství silnic a dálnic ČR  vydal oznámení k zahájeným pracem.

Sběr kovového odpadu

30.4.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Sbor dobrovolných hasičů Vojnův Městec bude ve dnech 8. - 9. května provádět sběr "železného šrotu".

Kraj Vysočina zve na Dolnorakouskou zemskou výstavu

16.4.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Dvacetileté výročí pádu železné opony se stalo ojedinělou příležitostí k usutečnění první přeshraniční Dolnorakouské zemské výstavy 2009, která již léta tradičně probíhá v Dolním Rakousku. Výstavními městy budou letos rakouský Horn a Raabs a také česká Telč. Výstava probíhá od 18. dubna do 1. listopadu 2009.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie ve Vojnově Městci

9.4.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Společnost E.on oznamuje občanům Vojnova Městce, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka el. energie.

Stanovení minimálního počtu členů volební komise pro volby do Evropského parlamentu

6.4.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Dle zákona 62/2003 stanovuji minimální počet členů volební komise volebního okrsku č.1, Vojnův Městec pro volby do Evropského parlamentu na 6 členů

Přijďte k nám přivítat jaro!

1.4.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Úřad městyse Vojnův Městec ve spolupráci s majitelkou květinářství paní Havlíčkovou a Výtvarným kroužkem paní Soukupové z Krucemburku pro Vás připravil tradiční Velikonoční aranžování a prodejní výstavu jarních dekorací.

Výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2008

24.3.2009, Ing. Josef Macek, Internetové zpravodajství obce
27. února 2009 provedla kontrolorka pověřená krajským úřadem Vysočina přezkoumání hospodaření městyse Vojnův Městec za rok 2008, při kterém nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Místní poplatky pro rok 2009

24.3.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Tak jako každý rok i letos je vybírání poplatků za svoz a likvidaci odpadu a poplatků ze psů v plném proudu. Splatnost poplatků je do konce května 2009. Občané mohou zaplatit v hotovosti do pokladny úřadu městyse nebo bezhotovostním převodem na b.ú. vedený u ČSOB Žďár nad Sázavou - č.ú. 123125081/0300 s variabilním symbolem čísla domu.

Uzavírka silnice III. třídy do Radostína

16.3.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
V sobotu 21.3.2009 v dopoledních hodinách (od 8 do 12 hodin) bude uzavřena silnice III.třídy Vojnův Městec – Radostín v obou směrech  před hřbitovem ve Vojnově Městci

 

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.