Vojnův Městec
česky english deutsche

Internetové zpravodajství obce

Internetové zpravodajství obce připravují
jméno mobil  telefon e-mail
Monika Beranová  776 792 007 566 659 327 beranova@vojnuvmestec.cz
Martin Havlíček  773 897 333 566 659 327 mistostarosta@vojnuvmestec.cz

 

 

 

Závěrečný účet Městyse Vojnův Městec

7.5.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Zpráva o hospodaření za rok 2008

Návrh závěrečného účtu městyse Vojnův Městec za rok 2008 zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/

Oznámení o rekonstrukci silnice I/37

1.5.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Zadavatel rekonstrukce silnice I/37 Ředitelství silnic a dálnic ČR  vydal oznámení k zahájeným pracem.

Sběr kovového odpadu

30.4.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Sbor dobrovolných hasičů Vojnův Městec bude ve dnech 8. - 9. května provádět sběr "železného šrotu".

Kraj Vysočina zve na Dolnorakouskou zemskou výstavu

16.4.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Dvacetileté výročí pádu železné opony se stalo ojedinělou příležitostí k usutečnění první přeshraniční Dolnorakouské zemské výstavy 2009, která již léta tradičně probíhá v Dolním Rakousku. Výstavními městy budou letos rakouský Horn a Raabs a také česká Telč. Výstava probíhá od 18. dubna do 1. listopadu 2009.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie ve Vojnově Městci

9.4.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Společnost E.on oznamuje občanům Vojnova Městce, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka el. energie.

Stanovení minimálního počtu členů volební komise pro volby do Evropského parlamentu

6.4.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Dle zákona 62/2003 stanovuji minimální počet členů volební komise volebního okrsku č.1, Vojnův Městec pro volby do Evropského parlamentu na 6 členů

Přijďte k nám přivítat jaro!

1.4.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Úřad městyse Vojnův Městec ve spolupráci s majitelkou květinářství paní Havlíčkovou a Výtvarným kroužkem paní Soukupové z Krucemburku pro Vás připravil tradiční Velikonoční aranžování a prodejní výstavu jarních dekorací.

Výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2008

24.3.2009, Ing. Josef Macek, Internetové zpravodajství obce
27. února 2009 provedla kontrolorka pověřená krajským úřadem Vysočina přezkoumání hospodaření městyse Vojnův Městec za rok 2008, při kterém nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Místní poplatky pro rok 2009

24.3.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Tak jako každý rok i letos je vybírání poplatků za svoz a likvidaci odpadu a poplatků ze psů v plném proudu. Splatnost poplatků je do konce května 2009. Občané mohou zaplatit v hotovosti do pokladny úřadu městyse nebo bezhotovostním převodem na b.ú. vedený u ČSOB Žďár nad Sázavou - č.ú. 123125081/0300 s variabilním symbolem čísla domu.

Uzavírka silnice III. třídy do Radostína

16.3.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
V sobotu 21.3.2009 v dopoledních hodinách (od 8 do 12 hodin) bude uzavřena silnice III.třídy Vojnův Městec – Radostín v obou směrech  před hřbitovem ve Vojnově Městci

 

POZVÁNKA na zasedání zastupitelstva Městyse Vojnův Městec

2.3.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
konané dne 5. března 2009 v 17:00 hodin

Oznámení o záměru prodeje a dlouhodobého pronájmu majetku městyse 1/2009

13.2.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce

V souladu s § 39 odst 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, oznamuje městys Vojnův Městec záměr budoucího prodeje majetku městyse:

 

Humanitární sbírka

12.2.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Úřadem městyse Vojnův Městec
VYHLAŠUJE H U M A N I T Á R N Í     S B Í R K U

Výroční zpráva Úřadu městyse Vojnův Městec

28.1.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Úřad městyse vydal Výroční zprávu na základě povinnosti vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu k informacím za rok 2008.

Čtení pro nejmenší

23.1.2009, Hana Marková, Internetové zpravodajství obce
Knihovna Vojnův Městec zve všechny děti a jejich rodiče na " Lednové čtení pro nejmenší"

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.