Vojnův Městec
česky english deutsche

Jak to bylo v roce 2008

5.1.2009, Hana Marková

Vážení spoluobčané,
 
je jistě něco málo času se vrátit za rokem, který za pár dní skončí, a je nenávratně pryč. Můžeme bilancovat, co se nám podařilo, co jsme ještě chtěli zvládnout, co mohlo být lepší, úspěšnější. Také náš úřad, zastupitelstvo může bilancovat, stručné hodnocení je na místě.

V letošním roce byly dokončeny plánované práce na budově mateřské školky, kdy v závěru řešení vlhkosti celého objektu bylo provedeno odizolování povrchové a podzemní vody a svedení všech dešťových vod ze střechy budovy. Další část řešení objektu bude spočívat ve vybudování turistického ubytování v provedené nástavbě nad prostory současné MŠ.
 
Zdravotní středisko s nástavbou dvou bytových jednotek a rekonstrukcí celého přízemí včetně sociálního zařízení bylo ukončeno závěrečnou kolaudací. V současné době je již v plném provozu ordinace obvodního lékaře, zubního lékaře, dětské lékařky na jedné straně budovy, ve druhé části budovy je umístěno kadeřnictví a pedikůra. O obsazení bytů bylo již rozhodnuto, v ordinaci lékařů ještě bude probíhat průběžná obměna nábytku.
 
Počátkem letošního roku byla zahájena výstavba inženýrských sítí pro dalších 11 rodinných domů. Tato akce je z pohledu vývoje počtu obyvatel ve Vojnově Městci a z pohledu financování velmi významná, v letošním roce bylo prostavěno cca 5,5 mil. Kč, pro dodělání komunikace bude zapotřebí ještě cca 1,5 mil. Kč mimo zbudování spojovací komunikace ke košinovské silnici, která bude vyžadovat další náklady ve výši cca 3 mil. Kč. V této komunikaci bude ještě uloženo propojovací vodovodní potrubí s posilovací stanicí tlaku vody. Tímto opatřením dojde k vyřešení problémů s tlakem vody a to nejen v nových zástavbách, ale v celé horní části obce.
Pro novou lokalitu rodinných domů bylo nutno posílit přívod elektrické energie a to přívodem vysokého napětí včetně postavení nové trafostanice, což znamenalo další finanční náklad.
 
Pro náš městys, pro naše občany nejvýznamnější a také nejnákladnější akcí asi v celé dlouhé historii je výstavba oddělené kanalizace a čistírny odpadních vod. Vydáním rozhodnutí o přidělení státní dotace na tuto výstavbu byla dovršena téměř pětiletá náročná práce, která započala projektováním, územním a stavebním řízením a v neposlední řadě zajišťováním finančních prostředků na celé dílo vyčíslené téměř na 71 mil. Kč. Výstavba prakticky započala s plánovaným ukončením v září roku 2010. Tato akce je pro nás zavazující, po dobu výstavby pro mnohé z nás může být i omezující v přístupu k našim obydlím, náročnější na naše soužití, ale věřme, že nepostradatelná pro další rozvoj městysu, ať v úpravě veřejných prostor, chodníků a  komunikací, nebo ve velkém příspěvku řešení životního prostředí a to nejen v naší obci.
 
Z mnoha akcí lze zmínit zřízení CZECH POINTU a tím od nového roku možnost vystavení ověřených výpisů z rejstříku trestů, katastru nemovitostí a další, vybavení části místní knihovny nábytkem, generální oprava pomníku obětem válek ve Vojnově Městci a mnoho dalších drobných akcí nutných pro zajištění chodu obce.
Ke krátkému výčtu akcí jen připomínku, že v našem městysu, tak jak v mnoha dalších obcích proces oprav, rekonstrukcí a dalších nových děl je proces nekonečný, který pravděpodobně nebude nikdy u konce.
 
Vážení občané,
 
závěrem  děkuji všem nejen za práci vykonanou pro náš městys, děkuji Vám za veškerou pracovní a prospěšnou činnost a přeji Vám pevné zdraví, vánoční a novoroční pohodu a jen šťastné a dobré v roce 2009.
 
Ing. Josef Macek
starosta   
 


 

Kalendář akcí

Žádná akce v kalendáři

celý kalendář akcí...

Publicita

MMR ČR
hasičské auto
Národní Sportovní Agentura
podpořil Kraj Vysočina
Elektronický digitální povodňový plán
Sdružení obcí Vysočiny

Webkamera

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Počasí

aktuální teplota
-

Novinky e-mailem

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.