Vojnův Městec
česky english deutsche
Úvodní stránka » Úřad městysu » Internetové zpravodajství obce » Kolaudace ZŠ po rekonstrukci ve Vojnově Městci

Kolaudace ZŠ po rekonstrukci ve Vojnově Městci

18.11.2004, Ing. Josef Macek

Budova Základní školy, která byla ve velmi neutěšeném stavu, v mnoha směrech hraničící s podmínkami provozu vyučování, byla po rekonstrukci 18. listopadu 2004 zkolaudována.

Základní škola ve Vojnově Městci po rekonstrukci.

Tímto dnem bylo završeno velké úsilí, které vedlo k podstatnému zlepšení podmínek pro vyučování žáků v místní budově Základní školy a odstranění pohledu na chátrající budovu na našem pěkném náměstí.

Rekonstrukce spočívala v odvlhčení obvodového zdiva podříznutím a vložením nepropustné izolace, výměnou oken a venkovních dveří, zateplení celého objektu včetně řešení vnějšího obkladu a mnoha dalších vyvolaných prací, které jsou doprovodným jevem při opravě starých objektů. Při rekonstrukci byl upraven hlavní vchod do budovy, kdy bylo zřízeno prosklené dřevěné závětří a tím celá vchodová strana objektu dostala určitý architektonický prvek.

Vnitřními úpravami budova dostala taktéž změn, kdy v přízemí vznikla prostorná třída pro provozování školní družiny a přilehlá šatna. Byla provedena rekonstrukce tělocvičny včetně výměny podlahy za moderní sportovní povrch a prostoru pro umístění sportovní nářadí.

Celý objekt Základní školy, vnitřní prostory po velké rekonstrukci působí velmi dobrým dojmem a bude pro obec Vojnův Městec významným prvkem, který při pochůzce, případně při průjezdu dopravním prostředkem bude nepřehlédnutelný.

Touto kolaudací byla zakončena 1. etapa prací na tomto objektu, která započala myšlenkou v zastupitelstvu obce, dále podporou pana Karla Černého, poslance Parlamentu ČR (ČSSD) a generálním dodavatelem stavby PKS INPOS a. s. Žďár nad Sáz.

Cena dodělaného díla byla sečtena na sumě 6,3 mil. Kč.  Nejpodstatnější část ve výši 5,7 mil.Kč je kryta prostředky ze státního rozpočtu, 330 tis. Kč bude dorovnáno z rozpočtu obce.

Menší část, 2. etapa spočívající v dodělání zázemí v přízemí (šatna, sociální zařízení pro tělocvičnu a kabinet) bude našim cílem pro další období.

Pro širokou veřejnost ředitelství ZŠ připravuje Den otevřených dveří, který se bude konat 10. prosince 2004 včetně předvánoční besídky místních žáků. Pro občany Vojnova Městce se nabízí prohlídka vnitřních prostor budovy, případně si zavzpomínat na „školní začátky“ v naší škole.

Ing. Josef Macek, starosta obce

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.